F 11 / CAROLI; GENIUS LOCI_MOCI

27. srpna - 9. září 2016 (Stará louka, Karlovy Vary)
vernisáž 26.8. od 17.00, Tržní kolonáda, Karlovy Vary
Offcity v rámci iniciativy Vzbuďme Vary

3 umělecké instalace
+
1 performance

Dočasný výstavní site specific projekt reflektující téma moci a bezmoci vládnutí, vytvořený přímo pro prostor Staré louky a Tržiště v Karlových Varech.

PROSTOROVÉ INSTALACE:

  • Johana Dvořáková: Ovoce moci
  • Silvie Milková: NO A CO
  • Veronika Žáková: Baldachýn

VERNISÁŽ + PERFORMANCE:

  • Veronika Bromová/ Et terram Regis
  • 26. srpna 2016 od 17.00, Tržní kolonáda

INFOLETÁK bude k dispozici od 27. srpna 2016 v Městské galerii Karlovy Vary

Finanční partneři: Statutární město Karlovy Vary, Ministerstvo kultury ČR (v rámci celoročního projektu OFFCITY 2016), Městská galerie Karlovy Vary


Výtvarný výstavní projekt vstupuje do veřejného prostoru Karlových Varů u příležitosti 700 let od narození Karla IV. Císař Karel je jedním z nejznámnějších středověkých panovníků. Třebaže i jeho vláda měla své temné kapitoly, zůstává pro současnost inspirující právě svým tázáním po smyslu a dopadu svých vlastních politických rozhodnutí. Tři dočasné umělecké instalace autorek reagují na prostor pěší zóny na Staré louce, ale rovněž na věčně aktuální témata úskalí, využitých i zahozených možností a plodů politické moci.

Johana Dvořáková (* 1957)

Výtvarnice a keramička Johana Dvořáková (* 1957) žije na Karlovarsku přes 35 let. Ve své umělecké tvorbě zkoumá symbolicko-mýtické vrstvy lidské psychiky, znamení spojená s lidskou cestou zrání a sebepoznání. Charakteristické je přitom pro ni propojení odlehčené hravosti a hluboké naléhavé výpovědi. Obojí se objevuje v náhledu na vážná a hluboce zásadní lidská témata i v její precizní práci s materiálem. Využívá rozličná média; keramiku, malbu, ale i výtvarnou práci s dalšími materiály.

Ovoce moci

Pamatujete si na pohádku O Ptáku Ohnivákovi? Po lesku slávy a bohatství touží od nepaměti většina vládců. Zlato tak bylo příčinou válek, ale na druhé straně také duchovním symbolem dosažení moudrosti a celistvosti. Jakou barvu, vůni a chuť mají jablka moci konkrétních politiků, které jsme sami zvolili? Jablka Johany Dvořákové zůstávají bílá a nabízejí tak prostor pro představivost a reflexi...

Silvie Milková (* 1976)

Multimediální umělkyně a kurátorka pocházející z Karlových Varů, nyní žije a tvoří v Ústí nad Labem. Pracuje především s fotografií, s níž rozličně experimentuje prostřednictvím současných technik. Od počátků své tvorby přináší živá a těkavá témata a tak, často s jemným humorem a citlivostí k detailům, bortí naše zdánlivé bezpečí iluzí o společnosti. Diváka nutí vystoupit ze zažitých představ a nečekaně až nemilosrdně, nahlédnout „za zrcadlo“ každodenní reality.

NO A CO

Ve své době byla ambiciozní politika a myšlenky císaře Karel IV. často kritizovány, nyní vnímáme jeho vládu jako etapu rozkvětu českých zemí. Kromě oslavovaného zakladatele jsou Karlovy Vary spjaty také s dalšími více či méně kontroverzními osobnostmi, uctívanými i zatracovanými. Úplná pravda není známa, neboť historie bývá často ex post účelově manipulována, zásluhy i zločiny časem zapomínány. Ideály, ideologie, politické utopie ale přetrvávají. Tváří se dobrácky, v jejich zájmu se může kde co, a tak se kdekdo přidá. Důsledky nikdo nést nechce. Jenže zodpovědnost padá na všechny, kdo lhostejně přihlíží...

Veronika Žáková (* 1973)

Výtvarnice a restaurátorka se v roce 2015 po letech vrátila do svého rodného města. Její tvorba je pozoruhodná poetikou volající ke vstupu do jiných realit a inspirující imaginací dávno minulých nebo snových světů. Jako restaurátorka je rovněž zkušenou praktičkou starých výtvarných technik i znalkyní tradičního výtvarného symbolismu. Oboje s lehkostí a filosofickou vnímavostí přetavuje do jazyka současného umění.

Baldachýn

Baldachýn byl ve středověku jedním ze zásadních symbolů královské moci. Často byl připravován u příležitosti slavnostního příjezdu panovníka do města. Instalace průsvitného barevného baldachýnu z malých plastových čtverečků využívá efektu světla a odkazuje na oblibu práce s těmito prvky ve středověku i na rozmanitost a proměnlivost v pozitivním radostném podání.


The exhibition project in public space of Karlovy Vary realized on the occasion of the 700th anniversary of the birth of the Czech king and emperor Charles IV. Three temporary art interventions interact with the area of the pedestrian zone and respond to the crucial issues of political power.

Johana Dvořáková (* 1957)

Artist and ceramist Johana Dvořáková has been living in the region of Karlovy Vary for over 35 years. She explores symbolic-mythical layers of the human psyche, paths of human maturation and self-knowledge. Her work is both playful and deeply fundamental.

Fruits of the Power

The most of monarchs has always longed for the glory and luxury. The gold raised wars, but at the same time it has been a spiritual symbol of wisdom and integrity. What color, smell and taste do have pomes of politicians we have elected?

Silvie Milková (* 1976)

Multimedia artist and curator from Karlovy Vary, currently lives and works in Usti nad Labem. She primarily works and experiments with the medium of photography. Her art works make the viewer to step out of stereotypes and enter "through the looking glass" of everyday reality.

SO WHAT

The ambitious politics and ideas of Charles IV. used to be often criticized at his time. Nowadays, we perceive his reign as the era of prosperity. Except for the glorified founder of Karlovy Vary the town is also connected with other more or less controversial personalities, both adored and cursed. However, the responsibility pertains everyone who stands by indifferently.

Veronika Žáková (* 1973)

The artist and art restorer, she has returned to her hometown Karlovy Vary after many years in 2015. Her work is remarkably poetic; it calls to enter other realities and imaginative worlds. She is a master of many ancient art techniques and an expert in art symbolism. She transforms both into the language of contemporary art.

The Baldachin

The baldachin was one of the major symbols of the royal power in the Middle Ages. It used to be made on the occasion of the sovereign´s ceremonial arrival into the town. Installation of the semi-transparent colored baldachin plays upon the sun light effect and it refers to the joyful diversity.