F 23 / Sýpka 2022

Festival současného umění v prostorách Hradecké sýpky

22.– 25. září 2022
Hradecká sýpka, Za Škodovkou 868, Hradec Králové

Série uměleckých a kulturních intervencí opět otevřela veřejnosti objekt bývalého obilného sila v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové: autorské projekce, koncerty, výstavy, instalace a umělecké intervence, filmový program, performance, výtvarné dílny, ale také diskuzní panely nad různými tématy. Mimo jiné nad budoucností tohoto objektu, který v nedávné době unikl demolici. Festival uspořádal hradecký spolek MENU, na realizaci programu se podíleli tři další kolektivy včetně OFFCITY.

OFFCITY do programu přispělo výběrem pásma krátkometrážních filmů Dne architektury a přizváním audiovizuálního umělce Michala Kindernaye. Multikanálovou zvukovou skladbu doplňuje vizuální kompozici oživující vodní element v jeho rozmanitých podobách. Živá performance evokuje alchymistické pokusy či pohanské rituály, ale také mikroskopická pozorování přírodních procesů, a upozorňuje na význam tohoto základního životodárného elementu.


Kompletní program na www.menumusic.cz