Historie projektu Offcity

Projekt Offcity vznikl na sklonku roku 2008 v Pardubicích a až do roku 2013 naše aktivity zastřešovalo o. s. Terra Madoda. Jsme skupina přátel, město je pro nás hřištěm i výzkumákem, vnímáme jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváříme prostor pro komunikaci a interakci. Offcity je projekt pohybující se na pomezí komunitní práce, vzdělávání a umění.

Pořádáme přednášky, workshopy, umělecké akce ve veřejném prostoru apod. Jednou z linií naší činnosti je průběžná tvorba subjektivní mapy Pardubic, respektive dalších vrstev, které kartografie nedokáže zaznamenat.

STRUKTURA PROJEKTU

1. WEB + MEDIA ARCHIV

 • důležitá informační složka projektu
 • blog – reflexe kultury, umění, architektury, pozvánky, zajímavé informace, monitoring tisku se zaměřením na architekturu a Pardubice
 • tematické články, rozhovory – informace o projektu, akce projektu (přednášky, architektonické procházky apod.)
 • příspěvky veřejnosti – subjektivní mapování města
 • interaktivní webová mapa pardubic odkazující na jednotlivé příspěvky

2. SUBJEKTIVNÍ MAPA PARDUBIC

 • sběr subjektivních zážitků, vjemů, vzpomínek apod. spjatých s Pardubicemi, které přidávájí strohé mapě města, jež obsahuje objektivní data o obyvatelích, domech, ulicích, místech apod. další rozměr, další vrstvy
 • text, zvuková nahrávka, fotografie, video, atd. Proces subjektivního mapování probíhá průběžně od počátku roku 2009

3. BADATELSKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

4. REAKCE NA VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA

 • odhalování na první pohled neznatelných vrstev a hladin města prostřednictvím uměleckých akcí, intervencí, workshopů, apod.
 • iniciace a realizace uměleckých děl v kontextu města Pardubic
 • podpora přivádění různých uměleckých žánrů současného umění přímo do prostoru města prostřednictvím instalací, street art akcí, performance, projekcí, happeningů atd.)
 1. offcity festival (OFFCITY FEST 09, MĚSTO NA MÍRU 2011, 2012)
 2. workshopy
 3. jednotlivé umělecké akce a aktivity

3. ARCHITEKTONICKÉ PŘEDNÁŠKY (OFFCITY ARCHITEKTI, OFFCITY NE–ARCHITEKTI)

 • přednášky informující širokou veřejnost o současné architektuře a jejích podobách, o veřejném prostoru a jeho vnímání, a to často v úzké souvislosti s danou lokalitou – Pardubicemi

4. DISKUSE (OFFCITY DISKUSE)

Moderované panelové diskuse s osobnostmi uměleckého provozu, teoretiky architektury, filosofy, vědci na dílčí témata týkající se kulturního prostoru města – od roku 2010.

5. ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKY MĚSTA, JEHO LOKALIT, BUDOV… (OFFCITY TRIPY)

 

OFFCITY 2013

1. REKONSTRUKCE WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky projektu Offcity jsou platformou pro prezentaci názorů a postřehů týkajících se současného umění, architektury, urbanismu, kultury, v roce 2013 byla realizována jejich obsáhlá rekonstrukce.

2. OFFCITY ARCHITEKTI 2013

Přednáškový cyklus Ústředním tématem přednášek v roce 2013 bylo téma brownfields a rekonverze průmyslových areálů.

 • Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec: Stezka odvahy (umělecký přístup k periferii)
 • Blanka Marková: Rekonverze industriálních brownfields na kulturní centra
 • Michaela Pixová: Kreativní využití městských reziduí
 • >Ateliér Hoffman: Konverze uhelného mlýna (v rámci festivalu Automatické kulturní mlýny)
 • Benjamin Frágner: Nové využití industriální architektury (v rámci festivalu Automatické kulturní mlýny)
 • Alexandra Brabcová: Konverze průmyslových objektů pohledem kulturního managera
 • D3A Jaroslav Zima (zkušenosti s konverzemi průmyslových objektů)

3. OFFCITY TRIPY 2013

Podobně jako v roce 2011 a 2012, tak i v roce 2013 jsme se zapojili do celonárodních oslav Dne architektury a v rámci nich jsme realizovali procházku a přednášku v lokalitě Ohrazenice.

 • Den architektury: Made in Finland / Ohrazenice

4. INICIATIVA MLÝNY MĚSTU / WWW.MLYNYMESTU.CZ

Projekt Offcity je spoluzakladatelem iniciativy Mlýny městu, jejíž hlavním cílem je vést otevřenou diskusi o budoucnosti Automatických mlýnů architekta J. Gočára, jedné z nejvýznamnějších staveb svého druhu v ČR i mimo ni.

5. FESTIVAL AUTOMATICKÉ KULTURNÍ MLÝNY 1 + 2

(Ve spolupráci s Divadlem 29 a dalšími subjekty)

Site-specific festivalu situovaný do Gočárových automatických mlýnů (letní a podzimní část) s cílem představit potenciál stavby jako veřejného prostoru.

6. OFFCITY DISKUSE

Projekt Offcity se zapojil do celorepublikového projektu pražského centra pro současné umění DOX, v rámci něhož uskutečnilo veřejnou debatu.

 • Kde domov můj? – Město jako sdílená představa

7. DALŠÍ OFFCITY AKTIVITY

 • Happening před chráněnou kavárnou Výměník – Café Robinson

V ROCE 2013 BYL PROJEKT OFFCITY HOSTEM TĚCHTO VÝZNAMNÝCH AKCÍ:

 • PCE+HK=VSL: Offcity, Bio Central, Hradec Králové
 • Think tank: Je veřejný prostor bariérový pro kulturní aktivity?, Plzeň
 • Ozvučná deska – lokální speciál na Praze 14, Street for Art, Praha
 • Nebuď ovčan: Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Automatické mlýny Pardubice
 • Nebuď ovčan: Ochrana a obnova místního životního prostředí, Bio Central, Hradec Králové
 • Boží mlýny na prodej: premiéra dokumentu, Kino Varšava, Liberec
 • Otevřený think tank architektů: Aktivismus a participace, Papírna, Plzeň

 

OFFCITY 2012

1. POKRAČOVÁNÍ V TVORBĚ SUBJEKTIVNÍ MAPY PARDUBIC

2. TEMATICKÉ ROZHOVORY NA TÉMA PERIFERIE PUBLIKOVANÉ NA WEBU OFFCITY

2. OFFCITY ARCHITEKTI 2012

Ústředním tématem přednášek v roce 2012 byla periferie.

 • Petr Gibas a Karolína Pauknerová: Zahrádkové osady
 • Ida Čapounová a Jakub Chuchlík: Rodina periferie
 • n/a: Benjamin Bradňanský
 • Való Sadovský architekti: Nejen Městské zásahy
 • Petra Špačková: Proces rezidenční suburbanizace v České republice: jak se žije na okraji města

3. OFFCITY WORKSHOPY 2012

Workshopy v roce 2012 se staly nedílnou součástí festivalu MĚSTO NA MÍRU a podpořili tak participaci veřejnosti v dotváření podoby veřejných prostor.

 • Ses_love_ka na Míru – workshop tvorby městského mobiliáře
 • Městský rozhlas na Míru – workshop zaměřený na práci se zvuky města
 • Zpěvomat Ridiny Ahmedové – workshop práce s hlasem, hlasová performance ve veřejném prostoru města
 • Guerilla dance – workshop současného tance na ulici

4. OFFCITY TRIPY 2012

 • Den Architektury: Gočárovy mlýny bratří Winternitzů

5. OFFCITY MEMO 2012

Nová dramaturgická linie projektu, jejím cílem je oživovat paměť míst, podporovat sběr hmotných i nehmotných vzpomínek a obohacovat tak dlouhodobě vytvářenou subjektivní mapu Pardubic.

 • Počátky Polabin

6. OFFCITY DISKUSE 2012

Panelové diskuse, které byly součástí festivalu MĚSTO NA MÍRU.

 • Periferie – diskuse na téma „periferie“ s mladým architektem Filipem Landou
 • Inventura kultury – moderovaná panelová diskuse na téma kultura a strategické dokumenty s hosty zastupujícími české a slovenské kulturní iniciativy a organizace

7. FESTIVAL MĚSTO NA MÍRU

(Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic, o.s. Město na kole, o.s. Péče o duševní zdraví a Centrum na podporu integrace cizinců)

8. PROJEKT ARCHICUSTICA PRO 13. BIENÁLE ARCHITEKTURY V BENÁTKÁCH

Projekt Offcity se stal součástí kurátorského výběru instalace v rámci Československého pavilonu na 13. Bienále architektury v Benátkách, pro tuto prestižní přehlídky vytvořilo Offcity projekt Archicustica založený na zvucích města a subjektivním mapování Pardubic.

V ROCE 2012 BYL PROJEKT OFFCITY HOSTEM TĚCHTO VÝZNAMNÝCH AKCÍ:

 • 13. Bienále architektury – Venice – IT
 • Workshop v Bánské Štiavnici
 • Asking Architecture presents / Bratislava
 • Světovaření / Plzeň
 • Regi Arch / Nitra

 

OFFCITY 2011

1. POKRAČOVÁNÍ V TVORBĚ SUBJEKTIVNÍ MAPY PARDUBIC

2. OFFCITY NE-ARCHITEKTI 2011

Cyklus přednášek „nearchitektů“ – teoretiků a umělců, kteří se ve své praxi často zabývají veřejným prostorem.

 • Věra Marešová
 • Kateřina Šedá
 • Luděk Sýkora
 • Jiří Sádlo
 • Michal Klodner
 • Tomáš Ctibor
 • PŘEDNÁŠKA MIMO CYKLUS: SAR / City in Between / 19. července 2011 / Klub 29

3. OFFCITY WORKSHOPY 2011

 • Workshopy zaměřené na street art a zkoumání veřejného prostoru:
 • Partyzánské pletení a háčkování – workshop guerilla knittingu
 • V neděli mám premiéru – workshop autorského dokumentu

4. OFFCITY TRIPY 2011

Výpravy do zajímavých nebo běžně těžko přístupných míst města Pardubic.

 • T-String a Magnum
 • S Jiřím Sádlem podél řeky Chrudimky
 • Den Architektury: Město na železnici

6. FESTIVAL MĚSTO NA MÍRU

(Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a o.s. Město na kole)

Celodenní festival na Třídě Míru, jehož součástí byl bohatý program: např. happening URBAN OFFCITY PIKNIK, projekce VIDEO MAPPINGU na Zelenou bránu atd.

V ROCE 2011 BYL PROJEKT OFFCITY HOSTEM TĚCHTO VÝZNAMNÝCH AKCÍ:

 • Pecha Kucha Night Brno / 2. března 2011 / Dům umění města Brna
 • Urban EDU, festival Urban E.T. / 2. dubna 2011 / Ružomberok, Slovensko
 • Some Ideas for Better Cities / 28. května 2011 / Zóna Ideál u stanice metra Opatov, Jižní město, Praha

 

OFFCITY 2010

1. POKRAČOVÁNÍ V TVORBĚ SUBJEKTIVNÍ MAPY PARDUBIC

2. OFFCITY ARCHITEKTI 2010

Cyklus přednášek architektů, kteří se ve své praxi často zabývají veřejným prostorem:

 • A69 architekti
 • Sporadical
 • Jan Jehlík
 • Cyril Říha
 • Josef Pleskot
 • Roman Koucký

3. OFFCITY WORKSHOPY 2010

 • Workshopy zaměřené na zkoumání veřejného prostoru:
 • Miloš Vojtěchovský: Místo zvuků místa
 • Institut světelného designu: Prostor světla
 • Architektonická laboratoř
 • Miloš Tomić: Tajná ozdoba města
 • VerTeDance: Pohybové hry a improvizace

4. OFFCITY DISKUSE 2010 / 20. 7. 2010

Panelová diskuse na téma městský kulturní prostor – diskutující: Petra Nacu / hl. architektka města Pardubic, Adam Gebrian / architekt a teoretik architektury, Cyril Říha / vědec a filosof, Šárka Havlíčková / mělecká ředitelka divadla Alfréd ve dvoře, Vladimír Kokolia / pedagog AVU, Adéla Svobodová / členka umělecké skupiny LÁDVÍ, František R. Václavík / jeden z realizátorů projektu OFFCITY – moderátor: Jan Potůček, spoluzakladatel o. s. Dialog pro Pardubice, šéfredaktor DigiZone.cz, dříve působil v Lidových novinách a v Reflexu

5. BLAST OFF CITY 2010 / 11. 8. – 12. 9. 2010

Výstava v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích v Domě U Jonáše, výstup z architektonického workshopu a diskuse konané v termínu od 20. – 24.7.2010

6. OFFCITY TRIPY 2010

 • Staré město s Vlastíkem Doubravou

V ROCE 2010 BYL PROJEKT OFFCITY HOSTEM TĚCHTO VÝZNAMNÝCH AKCÍ:

 • Imidž města / konference Bratislava / 11/5/2010

 

OFFCITY 2009

1. VZNIK SUBJEKTIVNÁ MAPY PARDUBIC + PREZENTACE VÝSTUPŮ V KLUBU 29

2. OFFCITY ARCHITEKTI 2009

Přizváni byli architekti a architektonické kanceláře, které do prostředí města v posledních letech vstoupili současnou architekturou, mnohdy veřejností silně diskutovanou.

 • Ing. arch. Jaromír Walter – Atelier Walter – Brno / budova Magnum – Třída Míru, Pardubice 
 • Ing. arch. Petr Pinkas – Pinkas Žalský architekti, Praha / budova AIG – Teplého ulice, Pardubic
 • Ing. arch. Ladislav Kuba – Kuba a Pilař architekti, Brno / Univerzita Pardubice
 • Ing. arch. Aleš Papp – Cuboid, Praha / rekonstrukce – Krajská knihovna
 • doc. ing. arch. Petr Hrůša – Architekti Hrůša a spol., Brno / urbanistický koncept na starém městě – studie
 • Adam Gebrian a Osamu Okamura – diskuse na téma architektura a veřejný prostor

3. OFFCITY_TRIPY

(Nejen) architektonické procházky po městě, jeho zajímavých lokalitách či budovách.

 • Dukla
 • Křížova vila
 • Staré město
 • Hlavní nádraží
 • Ohrazenice
 • Kuba Pilař – Univerzita
 • Cuboid - Knihovna

4. OFFCITY_FES­TIVAL / 17. ZÁŘÍ 2009

Jednodenní festival ve veřejném prostoru města je reakcí přizvaných nepardubických umělců na lokalitu. + FRESH FILM WALK

V ROCE 2009 BYL PROJEKT OFFCITY HOSTEM TĚCHTO VÝZNAMNÝCH AKCÍ:

 • Urban Buran
 • Pecha Kucha Night - Žilina