kino Varšava

Rozhovor s Petrem Hubáčkem o kině Varšava v Liberci.

Jak vnimate soucasnou ulohu kina v centru mesta ?

Jde o několik různých rovin. Obecně se za posledních 10–15 let zásadně změnila nejen forma promítání a zprostředkování filmového zážitku (3D, 4D, atp.), ale hlavně se proměnila percepce potenciálních diváků. S nástupem digitálních technologií se průměrný divák už nespokojí jen tak s ledasčím. Domnívá se, že je potřeba stimulovat co možná nejvíce smyslů a s tím také k fenoménu kinematografie přistupuje. Tlakem okolností se dříve jednožánrové stánky kultury transformují na víceúčelová zařízení s rozličnou dramaturgií a přidruženými formami podnikání jako jsou bary, restaurace, kavárny, shopy s filmovou tematikou atp. Pokud vynecháme taková zařízení, jako jsou multikina, která patří spíše na periferie větších měst a nikoliv do center, úloha takového dobrého kina s atraktivní dramaturgií je především integrační. Vlivem individualizace obyvatel center měst, ke které jsou dobou důrazně tlačeni, dochází k tomu, že se jednotlivé složky sociální sféry nedotýkají a kulturní život je tak sekularizovaný. Funguje spíše na bázi ojedinělých zájmových sdružení, menších souborů a klubů. Úkolem kina dnešního formátu v centru města je proto vyjma kvalitní filmové projekce také integrace například divadelních a tanečních souborů, pěveckých sborů, kapel, přednáškové činnosti a třeba literárních čtení pod jednu střechu do prostoru, kde se dá využívat technika a zázemí universálně. Kino tak propojuje jednotlivé kulturní oblasti a ty se mohou navzájem ovlivňovat. Podstatnou nutností je schopnost kina nabídnout program pro široké spektrum obyvatel – od dětí až po seniory. Z toho vyplývá, že by mělo žít celý den – od rána do noci. > Situace s libereckými kiny je již dlouhou dobu dost tristní. Ve stotisícovém krajském městě bývalo dříve 6 kamenných kin. Dnes není v provozu ani jedno. Kino Varšava, o jehož rekonstrukci a znovuoživení usilujeme bylo zprovozněno v roce 1908 a s kratšími pauzami fungovalo 100 let. Na počátku 21. století se bohužel nedokázalo vyrovnat s nastupujícími multikiny a bylo dramaturgicky nekonkurences­chopné. Krásná secesní budova začala chátrat a město se jí chtělo jednoduše zbavit. Proti prodeji se ale zvedla vlna nevole, ze které se podařilo vykřesat partu lidí, kteří se snaží o jeho záchranu.

Jak by podle Vas mela vydat programova napln kina ?

Pokud se dílo podaří a projekt rekonstrukce vyjde v plném rozsahu, rádi bychom postupně nastoupili s širokospektrým programem, kde by hlavní slovo mělo mít kino. Raní projekce by měly patřit především dětem a školám. Tím bychom chtěli navázat na opomíjenou výchovnou funkci kin, kterou si asi všichni pamatujeme z 1. stupně ZŠ. Asi by nešlo jenom o Walta Disneyho, Jen počkej, zajíci atp., ale máme za to, že dnešní děti rozhodně nepohrdnou zajímavými dokumenty z aktuálního dění u nás i ve světě, naučnými seriály a nebo projekcemi na přání po dohodě.Přes den by se měla dramaturgie kina věnovat seniorům a mladistvým. Odpolední a večerní projekce pak budou hlavním programem pro všechny. Vzhledem k tomu, že chceme kino kombinovat s dalšími formami představení, bude dramaturgie čas od času zpestřená divadlem, přednáškou, festivalem nebo koncertem. Alternativním využitím bude i možnost pronájmu sálu pro firemní večírky s projekcemi nebo jiným doprovodným programem. Stálé zázemí a jakýmsi průsečíkem dění bude kavárna ve foyeru budovy, která by měla být otevřená co možná nejvíce. Samozřejmostí bude piano v kavárně, kde si hosté mohou zahrát. Vše bude co možná nejvíce otevřené lidem.

Je pro Vas dulezity kontext kina Varsava, chteli byste v tom pokracovat?

V Liberci je pravděpodobně trochu odlišná situace než v jiných městech. Na úkor sportu byla (a je stále) kultura v Liberci vždy na druhé koleji, tudíž ani lidé nejsou jak se patří naučeni ji správně vnímat. Poslední dobou jsou však stále častěji vidět a slyšet tendence nejen mladých lidí, aby se s tím začalo něco dělat. Domníváme se, že právě koncept kina Varšava s přesahem je pomyslným odrazovým můstkem pro změnu vnímání kulturních souvislostí nejen pro obyvatelé Liberce, ale i pro široké okolí. V širším kontextu je objekt kina Varšava důležitou součástí libereckého dění a vždy jím byl. Naši rodiče i jejich rodiče si pamatují kino jako jeden z významných libereckých domů, okolo kterého se kulturní život točil. Nostalgicky na to vzpomínají. Je třeba tuto Perlu navrátit do kolektivní živé paměti města Liberce.

Muzete rict jaky typ grantu jste ziskali a kolik casu jste na to potrebovali ?

V současné době máme náš projekt rekonstrukce kina na indikativním seznamu IPRM Liberce, což je důležitý krok k podání žádosti o grant na ROP. Pracujeme na podkladech k této žádosti, abychom mohli začít z kraje roku 2014 stavět. Půjde především o rekonstrukci interiéru, zateplení, odhlučnění, elektroinstalaci, topnou soustavu, kanalizaci a sanitu a v neposlední řadě novou techniku včetně digitalizace. Dohromady všeho všudy cca za 20 mil. Kč. Pokud jde o dílčí granty, neustále se snažíme hledat a psát. Jde například o dotaci na provoz, dlouhodobé akce či na corporate identity. Dostali jsme grant na dramaturgii z fondu Gruntvig v hodnotě 13.200 EUR, který je převážně na spolupráci tří evropských kin. Veškerou činnost spojenou s kinem Varšava děláme dobrovolně a stojí nás spoustu času, úsilí i peněz. Opravdovou spoustu.

Jak si predstavujete vyvoj kina na dalsich 5 let?

To je dost vizionářská otázka. Rádi bychom po překonání prvních roků dospěli do stadia, kdy bude návštěvnost a podnájem sálu alespoň částečně hradit náklady spojené s provozem. V takovém podniku je potřeba spolupráce několika lidí z různých oblastí profesního zaměření a s ohledem na fakt, že budeme zatím živi pouze z grantů, dotací a sponzorů, nebudeme si moci na začátku dovolit zaměstnance. Postupně by se však taková pracovní místa měla vytvořit a hlavně zaplatit. Řekněme, že na konci roku 2020 bude mít město nebo kraj moderní, pulsující, živou kulturní platformu v centru Liberce, o které se bude vědět když ne ve světě, tak alespoň v Evropě.

Za o.s. ZKV – Petr Hubáček

o.s. Zachraňme kino Varšava www.kinovarsava.cz

PS: přijďte do kina, program je tu: http://www.kinovarsava.cz/p/program.html