M 1 / Počátky Polabin

přednáška z cyklu Offcity memo
středa 16. května 2012
polabinská chráněná kavárna Výměník

Při prvním setkání na „polabinské“ téma nás bude zajímat úplný počátek úvah o zástavbě na pravém břehu Labe, která si ještě hledala své jméno. Podíváme se, jak se volná krajina se starými meandry Labe, s loukami a poli začala postupně měnit v nejrozsáhlejší pardubické sídliště.

Úvodní přednáškou chceme vyvolat zájem pamětníků, aby přišli se svými vzpomínkami, dobovými dokumenty a fotografiemi a podpořili tak nový projekt Offcity memo.

Offcity Memo je nová dramaturgická linka projektu offcity. Jejím cílem je oživovat paměť míst, podporovat sběr hmotných i nehmotných vzpomínek a obohacovat tak dlouhodobě vytvářenou subjektivní mapu Pardubic.