OFFCITY AiR 2018 / Results

We gladly introduce four projects – participants of the OFFCITY AiR 2018.
S radostí vám představujeme čtyři projekty – účastníků OFFCITY AiR 2018.

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

OFFCITY is an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. We work with a theme of a city as a structure and a living organism. Our aim is to open different forms of public dialogue that concern public space, arts and architecture.

This year open call has invited artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme of the Automatic Mills and public space of Pardubice. The short-term residency (2 weeks: 20th July – 3rd August 2018) will enable to the selected residents to come across with Pardubice and its public space and to work on their projects either individually or collectively with other fellow residents. Our aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation.

OFFCITY has received 24 applications: 10 from the Czech Republic and the other 14 from abroad (mostly Europe, but also for example from Nigeria, Canada or China).

The jury members — Tereza Dvořáková (cultural manager, Offcity), Vít Hoigr (musician and psychologist, Offcity), Kateřina Jirsová (artist and designer, Offcity), Martin Karas (cultural manager, Education, culture and sport Department, Municipality of Pardubice), Karel Krátký (artist and teacher, Offcity), Ondřej Teplý (architect, Offcity), František R. Václavík (historian of architecture and artist, Offcity), Šárka Zahálková (artist and cultural manager, Offcity & City Gallery Pardubice) — had the task and pleasure to choose four participating projects for this year's OFFCITY air. The main criteria were the quality, originality of the project proposal and the anticipated positive impact on further cultivation of the Automatic Mills and public and cultural space of Pardubice.

Due to the overall high standard of the entries, it was very challenging to make a decision.

However, the jury has selected participants listed below:

  • Kristina Fingerland (CZ)
  • Mirian Kolev (BG)
  • Mengge Li & Li Zou (CHN)
  • Artur Magrot & Kateřina Szymaski (CZ)

We do look forward to our new friends and their projects.
We also do thank all the applicants for their proposals!


< ČJ >

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma. Pracujeme s městem jako strukturou a živým organismem. Naším cílem je otevírat různé formy otevřeného dialogu, které se týkají veřejného prostoru, umění a architektury.

V rámci našeho letošního open callu jsme vyzvali umělce, architekty a i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma Automatických mlýnů a veřejného prostoru Pardubic. Vybraní rezidenti se budou moci během krátkodobého tvůrčího pobytu (14 dní: 20. 7. – 3. 8. 2018) pobývat a tvořit v Pardubicích, a to jak samostatně, tak společně s dalšími rezidenty.

Celkem jsme obdrželi 24 přihlášek: 10 od nás, 14 ze zahraničí – převážně z Evropy, ale také např. z Nigerie, Číny nebo Kanady.

Členové poroty — Tereza Dvořáková (kulturní manažerka, Offcity), Vít Hoigr (psycholog a hudebník, Offcity), Kateřina Jirsová (umělkyně a designerka, Offcity), Martin Karas (kulturní manažer, Odbor kultury, vzdělávání a sportu, Magistrát města Pardubic), Karel Krátký (umělec a pedagog, Offcity), Ondřej Teplý (architekt, Offcity), František R. Václavík (stavební historik a výtvarný umělec, Offcity), Šárka Zahálková (umělkyně a kulturní manažerka, Offcity & Galerie města Pardubic) — se zodpovědně a s radostí zhostili úkolu vybrat celkem čtyři projekty — účastníky letošního OFFCITY air. Hlavními kritérii pro výběr byla kvalita, originalita záměru a předpokládaný dopad na další kultivaci areálu Automatických mlýnů a veřejného a kulturního prostoru města Pardubic.

Pro kvalitu a vysokou úroveň přihlášek nebylo vůbec jednoduché učinit finální rozhodnutí, ale podařilo se.

Porota vybrala tyto čtyři autory či autorské dvojice:

  • Kristina Fingerland (CZ)
  • Mirian Kolev (BG)
  • Mengge Li & Li Zou (CHN)
  • Artur Magrot & Kateřina Szymaski (CZ)

Těšíme se na nové kamarády a jejich projekty!
Rovněž znovu a velmi děkujeme všem, co na open call zareagovali a zaslali nám své přihlášky!