OFFCITY AiR 2022: Čtení veřejného prostoru / Výzva

Prostřednictvím letošního rezidenčního programu chceme podpořit 3–5 umělců či teoretiků. Tématem letošní výzvy je čtení prostoru, možnosti orientace a navigace. Uzávěrka přihlášek je 10. srpna 2022.

OFFCITY AiR 2022: ČTENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

Rezidenční program pro umělce i teoretiky v Pardubicích

Prostřednictvím tohoto programu chceme podpořit 3–5 umělců či teoretiků (počet podpořených projektů se bude odvíjet od časové náročnosti jednotlivých záměrů). V rámci letošní výzvy se chceme zaměřit na čtení prostoru, možnosti orientace a navigace. Vybraným tvůrcům a tvůrkyním chceme nabídnout čas, zázemí a finanční podporu k tomu, aby prozkoumali pardubický prostor svými smysly a nástroji a pro veřejnost pak následně připravili autorský formát vycházky městem. Vybrané projekty obdrží honorář ve výši 10 000 Kč, pokrytí materiálních či technických nákladů do výše 5 000 Kč, obytný ateliér na dobu 1–2 týdnů a dle potřeb produkční podporu, konzultace, síťování s místními kulturními projekty, organizacemi a umělci.

O nás:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd. Formát tvůrčích rezidencí realizujeme v Pardubicích od roku 2016. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci.

www.offcity.cz

Co nabízíme:

 • možnost zpomalit, zkoumat, experimentovat, rozvíjet se, koncentrovat a síťovat
 • ubytování a prostor pro práci na dobu 1–2 týdnů
 • přátelské prostředí, produkční podporu a konzultace
 • příspěvek na materiál či technické zajištění do výše 5 000 Kč
 • honorář ve výši 10 000 Kč (v případě dvojice či tvůrčího kolektivu bude tato částka dělena rovným dílem mezi všechny členy)

Náklady na dopravu si rezident/ka hradí sám/a.

Termín rezidence:

 • dle dohody v období září–listopad 2022

Co očekáváme:

 • aktivní účast na tvůrčí rezidenci, otevřenou komunikaci
 • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
 • realizaci jedné veřejné prezentace / procházky (v průběhu rezidenci či v jiném sjednaném termínu)

Uzávěrka:

 • Uzávěrka přihlášek je 10. srpna 2022.
 • Výsledky open callu budou zveřejněny do 30. srpna 2022.

Jak se přihlásit:

 • Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce). Součástí přihlášky je rovněž návrh projektu (max. 300 slov) a krátké umělecké (tvůrčí) prohlášení (max. 200 slov).
 • Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).
 • Kompletní přihlášku zašlete na e-mail sarka@offcity.cz.

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).


Rezidenční program je realizován za laskavé finační podpory statutárního města Pardubice.