OFFCITY VÝZVA: (Re)definice domova: Útočiště nebo trest?

Sousloví “být doma” získává nový rozměr a význam. Kdy je domov útočištěm a kdy trestem? Jak nově vnímat domov? (Z)mění karanténa vnímání domova? Jak a čím domov domov (re)definovat? Hrají v tomto procesu roli emoce?

Otevřená výzva pro umělce, architekty, teoretiky a myslitele, která vznikla s cílem podpořit svobodnou tvorbu a společně vytvořit koláž náhledů na pojem domova, útočiště, vlastního teritoria.

Vybrané příspěvky oceníme honorářem ve výši 1000–5000 Kč, a to na základě pečlivého uvážení výběrové komise složené z členů kolektivu Offcity.

Mezi parametry výběru bude figurovat jedinečnost, náročnost, myšlenka i širší kontext autorské práce a situace, ve které se autor či autorka aktuálně nachází. Ze sesbíraných příspěvků plánujeme vytvořit sborník / koláž náhledů.

  • Sbíráme dokumentace již hotových autorských projektů (texty, básně, fotografie, videa, zvukové záznamy apod.), ale i skicy, nápady na něco, co teprve vznikne. Na velikosti či rozsahu nezáleží – věříme, že i jedním obrazem, slovem, či linkou se dá zachytit a zprostředkovat to důležité.

Vaše příspěvky prosím zasílejte do 10. 12. 2020 na e-mail: sarka@offcity.cz. Případné dotazy směřujte rovněž na tuto adresu.

 


 

Projekt Offcity 2020 a tato výzva je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.