OPEN CALL: OFFCITY online residency / make off-city on again

Mezinárodní otevřená výzva pro umělce, kurátory, filosofy a experimentátory, jejíž prostřednictvím chceme alespoň částečně podpořit nezávislé tvůrce a myslitele v době světové pandemie a současně sesbírat a dále sdílet plénům názorů a reakcí na aktuální stav "vypnutých měst" – zn. make off-city on again.

Ptáme se, jak interpretovat aktuální situaci – proměnu veřejného prostoru, kultury a života. Můžeme vše probíhající chápat jako odpověď na naše jednání? Nebo jako příležitost? Vibrace mezi tím, co je blízké a co je vzdálené se zintenzivňuje každou vteřinou. Omezení týkající se mobility vytváří odcizení i semknutí. Jaké příležitosti i bariéry skýtá virtuální prostor? Dochází k jeho redefinici?

Hledáme názory a projekty, které se nebojí experimentovat s formou i obsahem, virtualitou i realitou. Vítáme pozitivní a inspirující uchopení aktuálních stavů a dějů, stejně jako jejich kritickou reflexi. Vítáme rovněž (není však podmínkou) jakoukoli návaznost na kontext Pardubic, města, kde projekt Offcity převážně působí.

Na základě otevřené výzvy vybereme 8 záměrů (4 záměry z ČR, 4 záměry ze zahraničí), které podpoříme stipendiem 5 000 Kč, jehož udělení bude rozděleno do dvou částí – 1. část bude vyplacena na úvod online rezidence, 2. část na závěr realizace projektu. Podmínkou udělení stipendia je možnost a udělení souhlasu k tomu výstup rezidence prezentovat v online podobě (text, video, zvuk apod.) na webových stránkách projektu offcity.cz

Uzávěrka přihlášek: 10. 4. 2020

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků: do 23. 4. 2020

Předpokládaná délka rezidence: 14 dní – 1 měsíc (variabilita možná po vzájemné dohodě)

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, místo působiště (město, stát), email, telefon
  • jak se vás dotýká aktuální situace?; proč je pro vás open call zajímavý a jak vám může pomoci? (max. 600 znaků)
  • stručný popis záměru (případně i další dokumentace) (max. 1000 znaků)
  • CV, portfolio či jakékoli další relevantní materiály a odkazy

Přihlášky zasílejte na e-mail: sarka@offcity.cz 

Případné otázky, postřehy, komentáře směřujte rovněž na: sarka@offcity.cz