Reakce Offcity k odpovědi primátora Pardubic k realizaci památníku Jana Kašpara

Otevřená reakce na odpověď pana primátora na náš předchozí dopis.

Odkaz na náš předchozí dopis >

Pardubice, 23. března 2016

Vážený pane primátore,

děkujeme za Vaši reakci, bohužel však informace, které jste zveřejnil, nepovažujeme za úplné. Proti Vašemu tvrzení o nestranném přístupu k realizaci budoucího památníku letce Jana Kašpara, na jehož zřízení byla vypsána transparentní veřejná architektonická a umělecká soutěž, svědčí oficiální tisková zpráva magistrátu města Pardubic, zveřejněná 29. února 2016, dle níž jste se nerozhodl k obnově záměru realizace památníku, ale cílenému oslovení autora jednoho z návrhů, Františka Bálka, citujeme: „líbil se nám koncept, s nímž se František Bálek před časem zúčastnil architektonické soutěže na sochu pardubického rodáka. Rozhodli jsme se jej oslovit se žádostí, aby svou ideu, ve spolupráci s našimi architekty, zapracoval do současné funkce třídy Míru, aby pro sochu Jana Kašpara našel vhodné umístění.“

Vzhledem k historickým zkušenostem považujeme snahu ovlivňovat budoucí podobu města bez součinnosti s moderními způsoby rozhodování o urbanistických otázkách za velmi nešťastnou. Nemáme v úmyslu rozporovat legální rámec Vámi zamýšleného postupu, za problematický považujeme především způsob Vašeho rozhodování, který ve svém důsledku povede ke zpochybnění kredibilnosti přístupu k formování veřejného prostoru města Pardubic.

Předchozí zastupitelé si předsevzali citlivý zásah do podoby utváření centra města svěřit do rukou odborné komise. Vy nyní avizujete záměr prosadit navzdory výsledkům veřejné soutěže realizaci projektu, který nebyl považován za nejlepší. Co jiného lze považovat za popření základního principu liberální demokracie, než záměrné opomenutí výsledků transparentní veřejné soutěže? V této souvislosti připomínáme stanovisko, které ke zpochybňování výsledků soutěže zaujala odborná veřejnost - Česká komora architektů. V dopise adresovaném bývalému vedení města ze dne 15. května 2013 uvádějí členové Pracovní skupiny pro soutěže České komory architektů, že postup ignorující výsledky soutěže na zpracování návrhu památníku aviatika Jana Kašpara „popírá smysl soutěží, které jsou nejvíce objektivním a transparentním způsobem výběru veřejných zakázek.“

V SOUVISLOSTI S VAŠÍM BUDOUCÍM POSTUPEM BYCHOM RÁDI ZÍSKALI ODPOVĚĎ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  1. Jaký je postup města při výběru artefaktů / intervencí do veřejného prostoru?
  2. Kterou variantu rozhodování o budoucí podobě veřejného prostoru považujete za nejvhodnější pro utváření veřejného prostoru? – transparentní veřejnou soutěž – internetová anketa – petice – osobní preference – debata v kompetentních orgánech zastupitelstva
  3. Jaký je Váš výklad termínu “participace” a jak se stavíte k tvorbě, přijetí a dodržování strategických dokumentů a manuálů spjatých s utvářením městského a kulturního prostoru?

K vyjasnění přetrvávajících nejasností a diskuzi nad vznesenými otázkami rádi zprostředkujeme dne 21. dubna 2016 v 18:00 veřejnou debatu v prostorách Divadla 29, na níž Vás tímto srdečně zveme a rovněž žádáme o potvrzení Vaší účasti. Bližší informace Vám v nejbližších dnech zašleme v osobní pozvánce.

S pozdravem Offcity z.s.

členové: Mgr. Josef Čevora, Mgr. Tereza Dvořáková, Ing. Jiří Dobeš, Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., Mgr. Vít Hoigr, Martin Hudec, MArchD, Mgr. Marta Misíková Kotecká, Mgr. Karel Krátký, Ing. Arch. Jiří Šafr, Mgr. Bohdan Šeda, Ing. Arch. Ondřej Teplý, MgA. František R. Václavík, Bc. Tomáš Votoček, BcA. Šárka Zahálková