Příběh paneláku v Pardubickém kraji

přednáška
středa 4. března 2015 od 19.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Panelová sídliště u nás většinou bývají vnímána jako šedivé dědictví minulého režimu. Myšlenku rychlé typizované výstavby z prefabrikovaných prvků ale rozpracovávali již meziváleční architekti; architektura a urbanismus sídlišť se pak v průběhu více než čtyř desítek let výrazně proměňovaly. Příběh paneláku tedy rozhodně není šedivý.

Na pardubické Karlovině, na rohu ulic Jindřišská a Jiřího z Poděbrad, probíhá až do 19. dubna exteriérová výstava Příběh paneláku v Pardubickém kraji, která představuje příběhy čtyř pardubických sídlišť: Dukly, jejíž podobu ve 40. a 50. letech ovlivnila doktrína socialistického realismu, rozsáhlých Polabin jako ukázky urbanistického řešení sídlištní výstavby na principu okrsků, Karloviny s kompozicí z věžových a deskových domů z přelomu 70. a 80. let a nejmladší a nejmenší Dašické s atypovými stavebními konstrukcemi bytových domů a netradičními fasádami. Výběr pak doplňuje sídliště Komenského náměstí v Litomyšli, především díky úpravě, již mu v letech 2001–2002 vtiskl ateliér Josefa Pleskota.

Přednáška historičky architektury Martiny Flekačové přiblíží vývoj českých panelových sídlišť s důrazem na jejich historii v Pardubicích, představí rovněž výzkumný projekt Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jehož je zmiňovaná výstava součástí. Na Martinu Flekačovou naváže František R. Václavík, stavební historik a člen spolku Offcity, který se studiu stavební historie Pardubic dlouhodobě věnuje.

Vstup volný

Pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Offcity z. s. a Divadlem 29.
www.panelaci.cz