Reakce na výsledky Zasedání zastupitelstva města Pardubic ze dne 31.3.2016

Reakce na výsledky Zasedání zastupitelstva města Pardubic ze dne 31. března 2016 a přizvání do diskuse dne 21. dubna 2016

Pardubice, 4. dubna 2016

Vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé,

obracíme se na Vás opět ve věci projektu realizace památníku aviatika Jana Kašpara.

Dne 23. března tohoto roku jsme Vás, pane primátore, v reakci na Váš dopis ze dne 9. března 2016 mimo jiné informovali o záměru realizovat veřejnou debatu (dne 21. dubna 2016 od 18:00 v prostorách Divadla 29, Pardubice), jejímž obsahem má být vyjasnění přetrvávajících nejasností a diskuze nad otázkami spjatými jak se zmiňovanou plastikou, tak problémy obecnějšího rázu, jež se týkají utváření veřejného prostoru města Pardubic. Překvapilo nás tedy Vaše rozhodnutí zařadit hlasování o realizaci památníku Jana Kašpara na zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 31. března 2016, a to zároveň z toho důvodu, že jste ve zmiňovaném dopise uváděl (dovolujeme si citovat): “… celou věc projednají příslušné komise magistrátu, následně návrh půjde do městské rady a po ní logicky i na stůl zastupitelům. Zda i u nich najdeme shodu v mnou navrhovaném pomníku, nebo zda dané orgány rozhodnou o tom, že město znovu investuje zhruba půl milionu korun do další soutěže, těžko v tuto chvíli předjímat.”

Věc jste sice předložil projednání Komisi pro architekturu a urbanismus, ta se však nesešla v dostatečně početném kvóru, potřebném pro přijetí výsledného doporučení. Ze zápisu komise však vyplývá, že se pěti hlasy ze šesti přítomných vyjádřila ve prospěch realizace vítězného návrhu dle architektonické soutěže z roku 2013. V případě existence zásadních důvodů neumožňujících realizaci tohoto návrhu, komise navrhla vypsání nové soutěže na podobu památníku Jana Kašpara. Z uvedeného se znepokojením vyvozujeme, že Vaše kroky se ubírají cestou ignorace kompetentních názorů a budoucí podoba města je utvářena prostřednictvím politických rozhodnutí, bez součinnosti s fundovanými odborníky v otázkách architektury a urbanismu.

Závěrem dopisu Vás opět zveme k aktivní účasti v diskusi "Pomníky - památníky - sochy - veřejný prostor“, která se uskuteční dne 21. dubna od 18:00 v Divadle 29. Touto diskusí chceme udržovat otevřený tvůrčí dialog, naší snahou je hledat východiska a možné cesty řešení.

Prosím o potvrzení Vaší účasti, pane primátore, do 11. dubna 2016.

Níže uvádíme základní informace o dramaturgii a obsahu diskuse. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte na nás obrátit.

S pozdravem Offcity z. s.

členové: Mgr. Josef Čevora, Mgr. Tereza Dvořáková, Ing. Jiří Dobeš, Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., Mgr. Vít Hoigr, Martin Hudec, MArchD, Mgr. Marta Misíková Kotecká, Mgr. Karel Krátký, Ing. Arch. Jiří Šafr, Mgr. Bohdan Šeda, Ing. Arch. Ondřej Teplý, MgA. František R. Václavík, Bc. Tomáš Votoček, BcA. Šárka Zahálková


POMNÍKY - PAMÁTNÍKY - SOCHY - VEŘEJNÝ PROSTOR

čtvrtek 21. dubna 2016 od 18.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

Veřejný prostor je prostorem života společnosti, prostředím společenské komunikace. Je místem, kde dochází ke kontaktům a komunikaci mezi lidmi, ke sdílení, inspiraci a vzniku všeho, co přesahuje jedince. Dle Pavly Melkové, ředitelky Sekce detailu města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je výtvarné dílo ve veřejném prostoru, stejně jako veřejný prostor samotný, nástrojem osvěty společnosti. Měli bychom tedy klást nároky nejen na kvalitu díla, ale také na schopnost diváka toto dílo číst a tím postupně zvyšovat kulturní úroveň samotné společnosti.

V rámci diskuse budou otevřena následující témata:

  • Jaká je role pomníků, památníků a soch ve veřejném prostoru?
  • Jakým způsobem by měla probíhat jejich realizace?
  • Jak důležitá je přípravná fáze a proč pořádat architektonické soutěže?
  • Jak to chodí ve srovnání k Pardubicím v jiných městech?
  • Jak vypadají příklady nadčasových řešení památníků v ČR i jiných zemích?
  • Jaké postupy při výběru památníku vyvolaly kontroverzi u obyvatel v jiných městech a jak se jich vyvarovat?

Účast v diskusi do této chvíle potvrdili:

Dále jsou v jednání:

  • Anežka Bartlová (teoretička umění a autorka publikace Manuál Momentu, Vysová škola umělecko-průmyslová v Praze)
  • Jiří Kotyk (Spolek Jana Kašpara)
  • Olga Škochová (koordinátorka a mentorka procesu tvorby pardubické Strategie pro rozvoj kultury)

Diskusi bude moderovat:

Josef Chuchma, vedoucí sobotní přílohy Lidových novin Orientace a autor a moderátor kritického týdeníku o aktuálních událostech v soudobé tvorbě a umění Jasná řeč Josefa Chuchmy na ČT Art.