Sbíráme paměť Mlýnů, rozjíždíme Automatické divadlo

Znáte pardubické Automatické mlýny? Pracovala v nich vaše máma, děda nebo vy sami? A jaké vzpomínky, fantazie, příběhy, dětské hry s nimi máte spojené? Jste ochotni se s námi o vaše příběhy podělit? Baví vás divadlo? Ozvěte se nám!

Sbíráme příběhy spjaté s různými fázemi provozu pardubických Automatických mlýnů. Zajímají nás jak vaše osobní zkušenosti, tak vyprávění, která si pamatujete od svých rodičů, prarodičů, blízkých. Na základě sesbíraného materiálu chceme následně vytvořit divadelní představení, které budou spoluvytvářet místní lidé.

Proces tvorby tzv. komunitního divadla povede profesionální režisérka Martina Čurdová, která se této metodě dlouhodobě věnuje a za sebou má bohaté zkušenosti z Čech i ze světa (pracovala např. na česko-německém pohraničí, ve vyloučených částech Barcelony či jižní Americe).

Nenapadá vás žádný příběh, o který byste se s námi mohli podělit, ale baví vás divadlo? Neváhejte se rovněž ozvat na uvedený kontakt; v Automatickém divadle jsou vítáni všichni. Není třeba mít „talent“ ani předchozí zkušenosti. Věříme, že všichni umí hrát divadlo, dokonce i herci.

Více informací: Šárka Zahálková, sarka@offcity.cz, 732 436 722

Více o Automatických mlýnech a proč to všechno děláme

V roce 2012 ukončily pardubické Automatické mlýny, emblematická stavba vystavená dle návrhů arch. J. Gočára na břehu řeky Chrudimky v těsné blízkosti historického centra města, po více než 100 letech svůj provoz a tehdejší majitel - mlynárenská společnost - objekt včetně rozsáhlého areálu nabídl prodeji. Vznikla iniciativa Mlýny městu! sdružující zástupce široké odborné i laické veřejnosti a místní kulturní aktéry s cílem otevřít a vést diskusi nad budoucností této unikátní stavby. V létě a na podzim roku 2013 se Mlýny otevřely veřejnosti a proběhl zde rozsáhlý multižánrový festival, jehož hlavním organizátorem bylo Divadlo 29 a krom Offcity na jeho přípravách a realizaci spolupracovala desítka dalších subjektů a na padesát dobrovolníků. Festivalové dění ještě více odhalilo potenciál a sílu místa. Po přibližně dvouletém hledání nového vlastníka jsou nyní Automatické mlýny v rukách soukromého investora arch. L. Smetany, jehož vize se slučují s našimi: jeho cílem je z areálu vytvořit funkční veřejný a kulturní prostor.

Ač prostory Automatických mlýnů postupně vítají nové obyvatele, nabývají nové funkce, nové vybavení, ožívají jiným, než mlynárenským životem, jejich historie, paměť a vzpomínky dosud dýchájí z každého centimetru zdiva. Nechceme, aby vyprchaly, chceme je zachytit a zpracovat pro stávající i budoucí generace.

Více o přípravách Automatického divadla

Komunitní divadlo paměti pardubických Automatických mlýnů bude probíhat od 2. října 2017 do 26. března 2018; setkávat se budeme každé pondělí od 18:30 do 21:00 hodin v sále Divadle 29, později v Automatických mlýnech. Premiéru plánujeme na duben 2018. Během pravidelných setkání budeme odhalovat a zpracovávat mlýnské příběhy a hledat cesty, jak je vyprávět na jevišti. Tvorba představení bude vycházet z principů komunitního divadla, na jehož vzniku se podílí všichni účastníci. Budeme pracovat s dechem, tělem, hlasem, pohybem, objekty, loutkami, …představení může mít nejrůznější podobu, záleží jen na nás. Zveme všechny, kteří mají chuť vyzkoušet si divadlo, poznat nové lidi a společně tvořit!

Účast v projektu bude zdarma.