T 1 / Dukla

historicky první Offcity trip
neděle 8. února 2009
Dukla, Pardubice

V neděli 8. února 2009 nám počasí sice na 100% nepřálo … ale jelikož všechno je vlastně realitivní, takže pohledíme-li na věc z jiného úhlu pohledu, pak to může být i naopak …

Historicky prvního offcity tripu 01 se zúčastnilo takových 16 i 15 osob, což je myslím vcelku příjemné číslo. Naší destinací byla, jak jistě víte, lokalita Dukly, kde jsme si v duchu našeho offcity projektu tak trochu zmapovali okolní prostor. František nám k tomu sem tam něco pěkného (architektonicko-urbanistického) pověděl a my poslouchali a ani nedutali … časem se maximálně malinkatě třásli zimou.

Závěrečným cílem tripu byla hospoda, jak taky jinak, kde jsme mohli zahřát nejen svá prokřehlá těla, nýbrž i vyposlechnout si další vskutku poutavé Františkovo povídání o pardubickém sídlišti Dukla, jeho vývoji, architektuře a urbanismu. To vše doprovázené promítáním starých a ještě starších fotografií, map, plánů a jiných badatelských výstupů archivního bádání Františkova.