T 10 / Gočárovy mlýny bratří Winternitzů

Offcity trip v rámci Dne Architektury
neděle 30. září 2012 od 14.00
Automa­tické mlýny / ulice Mezi mosty, Pardubice

Zájem o prohlídku, který převyšoval naše možnosti v řádech stovek lidí, jsme opravdu nemohli žádným způsobem uspokojit. To nás samozřejmě velice mrzí a tímto se chceme všem, kteří se nedostali na prohlídku omluvit.

Prohlídce předcházela přednáška historika architektury a člena Offcity Františka R. Václavíka v prostorách Divadla 29, kterou si vyslechlo a shlédlo přibližně 140 osob. Rozsáhlejší komentář k této akci přikládáme níže a všem, kteří na akci dorazili děkujeme za přízeň!

..................................

V neděli dne 30. září 2012 proběhla v rámci Dne Architektury akce, při níž byly navštíveny mlýny bratří Winternitzů (Gočárovy mlýny) v Pardubicích. Hlavním pořadatelem Dne Architektury bylo pražské sdružení o.s. Kruh, které pro spoluorganizaci oslovilo mezi jinými také pardubický projekt OFFCITY a vyzvalo jej k přípravě architektonické vycházky či přednášky speciálně k této příležitosti.

Projekt OFFCITY existuje již čtyři roky, během kterých organizoval či spoluorganizoval mnoho programů od architektonických přednášek, přes exkurse, až po workshopy či festivaly (viz www.offcity.cz), což dokládá, že zkušenosti v pořádání akcí obdobného formátu má tato skupina nezanedbatelné. Nutno zároveň dodat, že se na nich v rámci svého volného času podílí mnoho lidí, nejen architekt Teplý, jak může z médií být mylně pochopeno.

Za dobu naší existence využíváme pro propagaci standardně média – od novin po rozhlas, zasíláme tiskové zprávy a poskytujeme rozhovory. Tak tomu bylo i v případě Dne Architektury s návštěvou pardubických mlýnů. Ze zkušeností jsme věděli, že architektonické exkurse navštěvuje kolem 30 lidí, tak jako tomu bylo například v případě návštěvy zázemí pardubického nádraží ČD, vily Evy u Matičního jezera, nebo při loňském ročníku Dne Architektury, kde byla exkurse ukončena výstupem na telekomunikační ústřednu, nebo exkurzí na střechy budov Magnum a T-String.

Po dohodě s majiteli mlýnů jsme dostali velkorysou nabídku prohlídky objektu pro max. počet 50 lidí, a jelikož to byla výjimečná příležitost, změnili jsme program již inzerované cyklojízdy po architektuře na návštěvu mlýnů. Nic nenasvědčovalo tak obrovskému zájmu, jakého jsme byli svědky v neděli. Z důvodů mediální pozornosti věnované plánovaným změnám v mlýnech si média vybrala tuto akci jako zajímavou a ta tak dostala prostor jak v rádiu, tak v tisku. Připravili jsme se na to a přednášku pro více lidí nachystali do prostor Divadla 29. Předpokládali jsme, že v případě velkého množství zájemců o prohlídku umožníme lidem, kteří se na ni nedostanou, zprostředkovat mlýny alespoň virtuálně pomocí komentovaných fotografií. Přednášku nakonec navštívilo 140 osob.

Zájem, který převyšoval naše možnosti v řádech stovek lidí, jsme opravdu nemohli žádným způsobem uspokojit. To nás samozřejmě velice mrzí a tímto se chceme všem, kteří se nedostali na prohlídku omluvit.

Na druhou stranu nás však tak obrovský zájem o moderní architekturu těší a určitě budeme vyjednávat s majiteli mlýnů o možnosti další exkurse. Jelikož se však jedná o objekt, který je stále v provozu, a tedy s požadavky na hygienu a bezpečnost práce, je možnost prohlídky v takovémto obrovském počtu takřka nemožná. Situace se snad změní před ukončením výroby a před kompletním vystěhováním. To však nemůžeme slíbit. Rádi bychom alespoň aktuálně nabídli opakování přednášky zakončené přestavením mlýna pomocí virtuální prohlídky. O jejím konání budeme informovat na našich stránkách www.offcity.cz.

Enormní zájem o diskutovanou akci je zároveň informací pro budoucího investora, že tato památkově chráněná budova je vnímána jako jedna z dominant města a její osud bude širokou veřejností bedlivě sledován.

foto: Michal Klíma, Mladá fronta Dnes / Šárka Zahálková