T 13 / Pardubické realizace architekta L. Machoně – procházka demokratickým městem

Offcity trip v rámci Dne architektury
sobota 4. října 2014 od 16.00
pasáž na třídě Míru

Architekt Ladislav Machoň byl pro Pardubice jedním z nejpodstatnějších meziválečných architektonických tvůrců. S jeho realizacemi se setkáváme v samém centru města. Kromě známé městské pasáže vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis do celkové koncepce Smetanova náměstí. O jeho domech a urbanizmu pohovořil během sobotní procházky umělecký historik Pavel Panoch a stavební historik František R. Václavík.

Cesta procházky vedla od Machoňovy pasáže k budově pošty na třídě Míru, dále na krajský úřad, k SPŠ elektrotechnické, na Smetanovo náměstí a skončila před budovou soudu.

Vstup volný

Pořádá Offcity a o. s. Kruh u příležitosti Dne architektury 2014 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.