T 16 / Den architektury: Je to jen v kameni?

Offcity trip v rámci Dne architektury 2016
neděle 2. října 2016 od 14.00
sraz u morového sloupu na Pernštýnském náměstí

Debata nad tématem umisťování pomníků, památníků a soch do veřejného prostoru a jejich vhodnou či nevhodnou podobou se v poslední době vede nejen v Pardubicích, ale i mimo náš region. Je to téma, které společností do určité míry rezonuje. Pomníky, památníky, sochy a umění ve veřejném prostoru jako takové má pomáhat kultivovat městské prostředí a tím i nás samotné. Má nabízet prostor pro diskusi, pro kladení si otázek, hledání odpovědí.

Projděte se s námi městem okolo soch a památníků zbudovaných v minulosti i po místech, kde mají nové monumenty vzniknout. Diskuse a společné zamyšlení nad tím, proč a kdy konkrétní objekty vznikly, jakou roli plnily a plní, a zda se časem jejich poselství změnilo a jestli jejich sdělení stále dokážeme číst. Je to jen o kameni, bronzu a jiné hmatatelné matérii, která promlouvá svou řečí směrem k nám? Procházka v rámci oslav Dne architektury společně s Offcity teoretiky i praktiky a dalšími přizvanými hosty.

Vstup volný

Pořádá Offcity z. s. a Kruh z. s. u příležitosti Dne architektury 2016 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.Den architektury na začátku října otevře veřejnosti stavby zatracované i obdivované


Oslavy světového dne architektury v šedesáti městech a obcích

Na zapomenutá místa, architektonické skvosty od středověku přes 19. století, funkcionalismus, brutalismus až po současnost, originální rekonstrukce, unikátní urbanistické celky, stavby ohrožené, zatracované i obdivované, zvou pořadatelé letošního ročníku Dne architektury. Ten tradičně o prvním říjnovém víkendu láká na komentované prohlídky, cyklovyjížďky, workshopy, přednášky, besedy a diskuze, happeningy i videoprojekce, které se uskuteční v šesti desítkách míst v českých a moravských městech i obcích. Vstup na téměř sto padesát akcí je zdarma a nabízí mimořádnou příležitost proniknout do tajů jedinečných staveb či historie celých míst, mnohdy běžné veřejnosti nepřístupných.

Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor laické veřejnosti v širších souvislostech. Organizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným způsobem na prolínání současné i historické architektury, to vše při zachování vysoké odborné úrovně. Jak svědčí vzrůstající zájem veřejnosti, získalo si toto pojetí širokou popularitu.

Program šestého ročníku Dne architektury má hned několik tematických linií. O tom, že současná architektura může formovat i historická města, předloží důkaz průvodci po Slavonicích či Černošicích. Právě v těchto městech nacházíme četná unikátní propojení starého i nového. Pro mnohé stále kontroverzní socialistická architektura, která náš životní prostor zásadně ovlivnila, skrývá netušené perly. Jednou z nich je i sídliště v Brně Lesné, jehož areál Obzor bude možné naposledy zažít v původní podobě. Další okruh vycházek a diskuzí se bude věnovat průmyslovému dědictví - účastníky provede po sklárnách Josefova Dolu. V Praze se mezi četnými akcemi koná například procházka mezi funkcionalistickými barrandovskými vilami a terasami či vilami pražských umělců na Ořechovce. Urbanismu v širším měřítku se bude věnovat procházka po stopách vývoje města Mělník nebo ochutnávka architektonického guláše z 20. století na Wagnerově náměstí v Berouně.

Den architektury bude doprovázet až do středy 5. října přehlídka Film a architektura. Závěr oslav Mezinárodního dne architektury obstará 6. října přednáška renomované architektky Liesbeth van der Pol, která vede ateliér Dok Architecten a působila jako nizozemská královská architektka. Den architektury pořádá spolek Kruh v úzké spolupráci s místními experty a iniciativami. Podrobné informace k programu je k dispozici na www.denarchitektury.cz. 


Pro letošní ročník si pořadatelé vybrali motto „Méně je více“ – dávají přednost kvalitě před kvantitou při výběru objektů, témat i lektorů.

„Kvalita je lepší než kvantita, někdy je lepší postavit méně s rozmyslem než více. I náš výběr bude upřednostňovat zajímavou a kvalitní architekturu před kvantitou,“ říká k letošnímu mottu „Méně je více“ zakladatelka Dne architektury a předsedkyně pořádajícího spolku Kruh architektka Marcela Steinbachová.

Na přípravě Dne architektury se podílí vedle členů Kruhu i řada dalších významných spolupracovníků z center i regionů, mezi jinými historikové a propagátoři architektury Miroslav Pavel, Lukáš Beran, Adam Gebrian, Richard Biegel, architektky a architekti Jana Kubánková, Magda Havlová, Martin Řehák, Ondřej Tuček, Václav Hájek nebo Vojta Malina.

Motto letošního ročníku „Méně je více“ lze vztáhnout pro některé neuralgické body v oblasti měřítek kvalitní architektury u nás, na které program Dne architektury poukáže: Necitlivé rekonstrukce domů nejen na českém venkově, preference ceny před kvalitou na architektonických soutěžích, vypisovaných městy a obcemi. Pořadatelé Dne architektury napomáhají rozšíření obecného povědomí o důležitosti zodpovědného přístupu veřejnosti všude tam, kde člověk utváří své okolí, své místo k životu a práci. Akce v průběhu času spoluiniciovala několik architektonických soutěží a vzniklo několika místních spolků a iniciativ v regionech, kde se bez jakékoli vazby na státní samosprávu starají o kvalitu životního prostoru, vstupují do diskuzí a stavebních řízení, rozporují návrhy nebo spolupracují na pozitivních změnách či rekonstrukcích budov či pořádají různé kulturní akce a diskuse.