T 2 / Křížova vila

Křížova vila arch. Karla Řepy
neděle 14. března 2009
Bulharská 655, Pardubice

V první řadě je záhodno poděkovat všem offcity příchozím, kterých bylo až nečekaně mnoho. Moc jste nás potěšili! Jen tak dále …

Další poděkování náleží Pavlu Panochovi, jednomu z autorů publikace Slavné vily Pardubického kraje, který nás seznámil s historií i současností Křížovy vily arch. Karla Řepy – cíle našeho offcity tripu 2. Ten sice hned na úvod pronesl, že je udiven zájmem a počtem příchozích, a to hlavně z toho důvodu, že zrovinka tuhlenstu budovu za exrémně zajímavou nepovažuje … Opak byl pravdou a slídění a objevování v interiérech i exteriérech domu nebralo konce … Inu, pokud byla Křížova vila více méně nudnou záležitostí, pak příště se máme opravdu nač těšit!

A proto sledujte web offcity, placky noste na viditelných místech a šiřte naše dobré jméno dál