T 21 / Den architektury: Poznej město s Eposem 257

Den architektury s Eposem 257
pátek 28. září 2018 od 14.00
sraz na dvoře Automatických mlýnů, Mezi Mosty, Pardubice

Offcity trip s Eposem 257

Jak znáte Pardubice? Dobře? Myslíte si, že váš pohled na město je všemi sdílený, že většina nahlíží na svůj okolní prostor stejně? Jak město vnímají nepardubičtí?

Průzkum města s Eposem 257, jednou z nejvýraznějších osobností české street artové scény; s nadšeným průzkumníkem veřejného prostoru, který rád a často ohledává jeho hranice, periferie, zákoutí. Jaké budou Pardubice jeho očima? Půjdeme cestou či necestou? Buďte připraveni na nečekané a těšte se nové objevy.

Program se koná v rámci festivalu Den architektury iniciovaného pražským spolkem Kruh z.s. a v rámci projektu OFFCITY 2018 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a statutárního města Pardubice.