T 23 / Picnic a noční vycházka s Expodium (NL)

Piknik a noční vycházka s Nikosem Doulosem z nizozemské architektonicko–umělecké skupiny Expodium
čtvrtek 25. července 2019 od 18.00 a od 22.00
sraz u galerie GAMPA, Příhrádek 5, Pardubice

Srdečně vás zveme na první letošní galerijní piknik a noční procházku se speciálním hostem Nikosem Doulosem z mezinárodně působící architektonicko–umělecké skupiny Expodium z nizozemského Utrechtu.

Připojte se k našemu neformálnímu setkání a diskusi u společného stolu a k noční procházce, která vám Pardubice ukáže v jiném světle.

  • Expodium tvoří trojice Nikos Doulos, Friso Wiersum a Bart Witte, tři spolupracovníci – umělci, architekti a akademici z Utrechtu.
  • Expodium se ve své tvůrčí práci dlouhodobě věnují tématům městského prostoru, který různými uměleckými metodami zkoumají a aktivizují.
  • Expodium dokumentují, archivují, kontextualizují a často publikují informace a znalosti získané prostřednictvím své praxe.
  • Expodium realizovalo (mimo jiné) tyto projekty: 53. October Salon (2012), Bildmuseet (Umeå, 2013), Impakt Festival (Utrecht, 2013) and Trafó House of Contemporary Arts (Budapest 2016), vedlo rezidenční program pro SpaceBeam, Incheon, South Korea (2012) a realizovalo workshop pro UNIDEE - Cittadelartte Pistoletto Foundation (2016) a akademii umění Uniarts Helsinki (2013 - 2019). V roce 2015 Expodium uskutečnilo unikátní program Unmaking The Netherlands (UTN) složený z přednášek, performativních akcí, výstavy a publikace s názvem Unmaking or How To Rethink Urban Narratives (2016).


Nikos Doulos je vizuální umělec, kurátor a spoluzakladatel EXPODIUM v Utrechtu (NL). Doulos pracuje převážně na site–specific výzkumech a intervencích. Spolupracoval mimo jiné též na realizaci části programového konceptu pro athénskou Documentu 14 (2017). Vytváří participativní. Chůze má v jeho praxi důležitou roli.

Je iniciátorem projektu NIGHTWALKERS – nočního procházkového projektu (existujícího převážně v rámci Expodia), který zkoumá současnou identitu tuláků a tulaček, která se mimo jiné uskutečnila v Nizozemsku, Srbsku, Švédsku, Finsku, Itálii, Maďarsku, Jižní Koreji a Řecku.