T 24 / Den architektury Pardubice

Den architektury v Pardubicích.
Letos ve dvou dnech: v sobotu s OFFCITY a v neděli s Východočeskou galerií.
sobota 5. října od 14:00, sraz pod lávkou naproti Paláci Pardubice na Palackého třídě
neděle 6. října 2019 od 15:00 na Zámku 3

sobota 5. 10. 2019 | DEN ARCHITEKTURY S OFFCITY

od 14:00 | sraz pod lávkou naproti Paláci Pardubice na Palackého třídě

  • Městská útulna: jak přežít městskou džungli & procházka s bioakustičkou

Horské či krajinné útulny nabízí záchranu, prostor pro spočinutí, dočasnou skrýš před divočinou či nepřízní počasí. To vše zpravidla bezúplatně; fungují na základě sdílené péče, pochopení a respektu. Je možné tento model přenést do městského prostředí? Přežije městská útulna nápor civilizace? Vernisáž Offcity městské útulny, diskuse, procházka a setkání s hosty, kteří mají zkušenost, jak přežít v divočině města bez peněz.

Janka Vokurková je ornitoložka a bioakustička, jinými slovy se věnuje studiu zpěvu ptáků. Od jara do podzimu navštěvovala Pardubice, s rekordérem obcházela vybraná místa, sledovala, jak se v prostoru a čase mění jejich zvuková kulisa. Procházka s Jankou Vokurkovou po zvukových prázdnech i naplnění.

Více informací: sarka@offcity.cz

od 19:00 | Divadlo 29 | Film a architektura

  • 19:00 The Human Shelter (Dánsko, Boris Bertram, 2017, 58 min., anglicky/české tit.)

Kde mám domov? Je to tam, kde jsem v bezpečí, kde se cítím šťastný a vnitřně spokojený? Co dělá domov domovem? Filmový experiment, který se skvěle trefil do momentální společenské nálady ve světě. Režisér v něm hledá odpovědi na jednoduchou otázku, čím je pro nás domov a zároveň prozkoumává naši představu o něm.

  • 20:00 Central Bus Station (CZ, Tomáš Elšík, 2018, 78 min.)

Telavivské centrální autobusové nádraží bývalo ještě nedávno největší na světě. Předimenzovaný prostor ale neslouží plně původnímu záměru – přivést sem zástupy lidí, kteří zmateni iluzivním designem interiéru podlehnou nákupní horečce. Z betonového monstra, které nepůjde ani snadno zbourat, se stala postupně schrána, zabydlovaná dočasně lidmi z okraje společnosti – uprchlíky, kriminálními živly, prostitutkami. Režisér snímku, stejně jako jeho hlavní hrdina, turistický průvodce Yonatan, se vyznávají v dokumentární ódě z fascinace jedním z divů světa zbytečnosti i mikrokosmem těch, kteří tu žijí.


 

neděle 6. 10. 2019 | DEN ARCHITEKTURY S VÝCHODOČESKOU GALERIÍ V PARDUBICÍCH

Tři zastavení, tři objekty Východočeské galerie v Pardubicích, tři netradiční pohledy na významnou pardubickou architekturu (renesanční zámek, Winternitzovy automatické mlýny Josefa Gočára a barokní Dům U Jonáše).

15:00–15:45 | Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3

  • Dernisáž výstavy Doba plastová

Zakončení výstavy spojené s diskuzí kurátorek Terezy Novákové a Terezy Záchové na téma reflexe recyklace a ekologie v současném umění.

16:00–16:45 | Automatické mlýny, Mezi mosty

  • MLÝmi Pardubice

Performance Martina Vlčka o rozměru těla a stroje, inspirovaná islandským mýtem o praobru Ýmim, renesancí a Descartem. Omezená kapacita, nutná rezervace na: novakova@vcg.cz

17:00–18:30 | Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše

  • Lidský rozměr (Dánsko / Bangladéš / Čína / Nový Zéland / USA, 2012, 83 mim.)

Jsou současná velkoměsta dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Co se ale stane, když do centra našich výpočtů umístíme člověka a jeho potřeby? Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. Lidský rozměr je dokumentární sci-fi z budoucnosti, která už nastala.