T 28 / Oči široce otevřené pro město

Performativní procházka s Markétou Kinterovou
čtvrtek 30. září 2021 od 15.00 
sraz u Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice

Spektákl městské džungle, který zatím není nutno odsekávat mačetou, nám pozvolna nasazuje smyšlené selektivní brýle a mnohým i reálná sluchátka na uši. Právě průvodcovská sluchátka jsou pro účastníky procházky její nedílnou součástí, abychom se společně zaměřili na zostřené vidění města a na to, jak k nám vizuálně promlouvá.

Prostorem Pardubic v jiné citlivosti Vás provede umělkyně Markéta Kinterová, procházka vychází z její autorské knihy Kam oči, tam hlava a dizertační práce věnované vizuálnímu zahlcení veřejného prostoru.

Doporučujeme předchozí rezervaci: sarka@offcity.cz, 732 436 722.


Procházka se koná u příležitosti think tanku Umění pro veřejný prostor Pardubic pořádaného městskou galerií GAMPA. Za finanční podporu děkujeme statutárnímu městu Pardubice.