T 30 / Den architektury: Pozdní osmdesátky / rané devadesátky

Den architektury s Offcity

sobota 1. října 2022 od 14.00 
sraz u vstupu do Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

 

Se členy spolku Offcity a jejich hosty – architekty, umělci a historiky po výtvorech konce 80. a počátku 90. let, tedy období přelomu ve vnímání architektury jako součásti veřejného prostoru.

V 80. letech byla společnost spíše pasivním konzumentem, projektové ústavy a politická správa pracovaly zcela autonomně na přetváření prostředí města. Počátkem 90. let se objevili soukromí investoři a nově se vzmáhající státní správa i samospráva dostaly do rukou prostředky na nové potřeby a výzvy v oblasti územního rozvoje, infrastruktury a administrativního zázemí úřadů. Začaly vznikat nové ateliéry, hledal se nový výraz architektury v demokratickém prostředí. Klientelistická síť z minulého období však na dlouhá léta ovlivňovala podobu našich měst. S odstupem 30 let se již můžeme na výsledky podívat s nadhledem. Pojďme se tedy projít, zavzpomínat a také hodnotit s autory procházky.


Akce se koná u příležitosti festivalu Den architektury, jehož hlavním organizátorem je spolek Kruh z. s.. Za finanční podporu děkujeme statutárnímu městu Pardubice.