T 5 / Finsko-ohrazenický

poslední předprázdninový Offcity trip
pondělí 29. června 2009 od 18.00
Ohrazenice, Pardubice

Za cíl jsme si však dali, že nejpozději do konce června se uskuteční ještě alespoň jeden offcity TRIP…

Ano! A sen se stal skutkem (velké díky Jarinovi) … a my vás srdečně zveme na poslední předprázdninový trip 5 s podtitulem finsko-ohrazenický, což jistě vypovídá za vše …

Cílem tripu 5 bude kolonie finských domků v Ohrazenicích, která byla vystavěna zhruba na přelomu 40. a 50. let minulého století. Dřevěné patrové dvojdomky (v každém jsou dva samostatné byty) byly opravdu přivezeny z Finska, snad v rámci válečných reparací. Důsledná řádková zástavba s domy obrácenými hlavním podélným průčelím k jihojiho východu (severní strana domů je opatřena menšími okny). Mezi dvojicemi řad domů jsou vedeny ulice. V zástavbě jsou vymezena dvě prostranství – náměstíčka spojená oble vedenou příčnou uličkou. Parcely domů nebyly, a částečně dosud nejsou odděleny ploty a mají charakter poloveřejné zahrady …

* * * * *

Měli jsme to štěstí, že jsme mohli náhledout hned do dvou finských domků. Nejprve nás k sobě pozvala místní starousedlice se svým chotěm, která nám popovídala o svém životě ve finském domku, jak to tu vypadalo dříve, když se domky budovaly, že jejich původní barva byla jinačí než dnes, jak to bylo s domácím zvířectvem apod.

Tímto naším hostitelům děkujeme za ochotu, vstřícnost a čas!

Pak jsme ještě nahlédli do domku, kterýž byl právě vystěhováván jeho podnájemníky. Zde bylo možno vskutku slídit a objevovat. Další poděkování tedy putuje k milému Jarinovi! Zajímavá byla i procházka po okolí … Někteří obyvatelé své domky všelijak doupravují a přestavují, někteří dokonce kompletně zdí … což je ale docela škoda …