T 9 / Město na železnici

Offcity trip v rámci oslav Dne architektury
2. října 2011 v 9.30
Hlavní nádraží ČD Pardubice

Exkurze bude věnovaná vývoji čtvrtě Nové město spjaté se vznikem železnice v polovině 19. století. Se stavebním historikem a členem offcity Františkem Václavíkem se ponoříme do historie vzniku a rozvoje průmyslových areálů v této lokalitě a také do příběhu jejich konce. Po roce 1945 byla přijata nová koncepce zástavby kolem nádraží s rozsáhlým sídlištěm a komunikačním uzlem, která dodnes zásadně ovlivňuje urbanizmus celé aglomerace. Na místě je proto i zamyšlení nad současným a budoucím vývojem území. Součástí exkurze bude také výstup na telekomunikač­ní věž.

Mezinárodní den architektury připadá na 3. říjen, u této příležitosti proběhne v neděli2. října 2011 celorepu­blikový festival Den architektury, jehož hlavním organizátorem je pražské o. s. Kruh. Offcity se do oslav s radostí také zapojilo a připravilo pro vás Offcity trip: Město na železnici. Ten se uskuteční v neděli dopoledne, odpoledne bude následovat okružní jízda po nové architektuře – z Pardubic do Chrudimi a Ležáků – s ateliérem PZA (Pinkas Žalský architekti). Na tuto část programu je nutné se registrovat přímo u hlavních organizátorů Dne architektury.

Více o programu Dne architektury si přečtěte zde.