UKG 03 / Robert Kováč

výstava / instalace
od 23. července 2017
Ukradená galerie, Automatické mlýny, Pardubice

Třetí výstava v pardubické Ukradené galerii na dvorku areálu Automatických mlýnů.

Po architektkách z uskupení Nezevli jen tak a architektu Ondřeji Teplém z Offcity a studia Mixage se v mlýnské UKG představuje Robert Kováč, mlýnský kutil a výtvarník, jehož dílnu najdete v úpatí obilného sila. Nástěnkový příběh - tři okénka komiksového stripu: historie, iluze, ironie, mouka.

Twl, přijde Zahálková, bude chtít něco vyrobit, co tam dám, co tam dám, mlýny, mouka, Gočár, mouka, mlýny, Karl und Egon, mouka, mlýny, hodně mouky, ještě mouka, Winternitz, mouka, Gočár, prokurátor výstavy, mlýny, mouka, vzducholoď, podprahová reklama, mouka, mlýny, vzducholoď nevidíte, prokurátor, mouka...