V 11 / Způsoby percepce

Site-specific výstava realizovaná ve spolupráci s galerií GAMPA
Vernisáž 17. července 2018 od 19:00
do 30. září 2018, GAMPA, Příhrádek 5, Pardubice

Zbystřit smysly a všimnout si jen těžko postřehnutelného. Vrstvu po vrstvě odhalovat kontext prostoru, místa, doby. Cítíš ten rozdíl?

Marita Bullmann (DE) – Michal Kindernay – Julia Gryboś (PL) & Barbora Zentková (SK) – Václav Peloušek

Vernisáž: 17. července 2018 od 19:00

  • Marita Bullmann / performance / Autorská performance doplňující a rozšiřující Maritinu výstavní instalaci. Okamžitý výsledek podtrhující dialog mezi subjektem, objektem, materiálem, funkcí a způsobem jednání.
  • Toyota Vangelis / koncert / Elektroakustická show plná improvizace a Vangelisovských akordů tůrovaných s intenzitou čtyřtaktu od Toyoty. Hudební projekt Václava Pelouška na rozhraní poeticko-ironické propojení polyfonie, ghostly vokálů, akustických nástrojů a modulárních syntezátorů.

Václav, Marita, Michal i tvůrčí dvojice Julia s Barborou ve svých projektech vždy pečlivě ohledávají konkrétní situaci, vztahují se k ní, hledají netušené souvislosti a vedou otevřený dialog s místem. Každý po svém, svými metodami, tvůrčími postupy i technikami a technologiemi. Společným výsledkem jejich práce je pak výzva k absolvování cesty intenzivnějšího prožitku. Jejich projekty využívají různorodé vyjadřovací prostředky, jsou impulsem k tomu se zamyslet, oživit náš vztah ke skutečnosti, prasknout bublinu nevědomí, rozšířit své zorné pole. Kolik smyslů máš, tolikrát jsi člověkem?

Zmiňovaní autoři a autorky zapojení do výstavního projektu byli osloveni, aby své instalace vytvořili přímo pro prostory galerie na Příhrádku. Nic ze šuplíku. Pro kurátora adrenalin i příjemná výzva. Bude to fungovat? Nebude v den vernisáže galerie zet prázdnotou? Jistě že ne! Vzájemná důvěra a vědomí správného výběru je v tomto a obdobných projektech klíčová, tak jako komunikace a produkční podpora. Radost a napětí až do poslední chvíle. Jaké to bude – je – bylo? Jsme zas na začátku: místo, čas a kontext ve své vzájemnosti. Výstava jako jednota; umělecký exkurs bezprostřední zkušenosti.

Marita Bullmann (* 1982; narozena v Mnichově, žije a pracuje v Essenu, Německo) ve své práci zkoumá běžné, ničím nápadné situace každodenního života, upozorňuje na všední nevšednosti a fyzicky se konfrontuje s daným místem a jeho okolím. Pracuje s vlastním tělem, s fotografií a obyčejnými předměty, kterým dává nový význam. Marita je skvělá performerka a mimo jiné rovněž zakladatelka, organizátorka a vůdčí osobnost Performance Art festivalu Interval Essen. Nejen proto bude součástí zahájení výstavy Maritina autorská performance doplňující a rozšiřující její výstavní instalaci. Okamžitý výsledek podtrhující dialog mezi subjektem, objektem, materiálem, funkcí a způsobem jednání.

Michal Kindernay (* 1978; narozen v Hradci Králové, žije a pracuje v Praze) se zaměřuje na interaktivní práci s videem a zvukem. Často kombinuje analogové a digitální, jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Rád se dotýká témat ekologie, percepce času, pomíjivojisti. Je stejně tak tvůrcem interaktivních instalací, jakož i video- a audioperformerem. Spoluzaložil umělecko-komunitní organizaci yo-yo, inicioval vznik projektu RurArtmap, je bývalým členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze, kurátorem rezidenčního programu nadace Agosto a externí pedagog v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a na Prague College.

Julia Gryboś (* 1988; narozena v Oppoli, Polsko) a Barbora Zentková (* 1986; narozena v Martine, Slovensko) se setkaly na studiích malby v Ostravě, odkud se pak již jako tvůrčí duo přesídlily do Brna, kde svá studia dokončily a kde dosud působí. Společně ve svých pracech zkoumají vztah viděného a slyšeného, a to v kontextu místa, s důrazem na výsledný prožitek. Komponují a do konkrétních situací zasazují různá média, vytvářejí nová specifická prostředí. V roce 2016 získaly Cenu Oskára Čepana, slovenský ekvivalent naší nejprestižnější ceny pro mladé umělce – Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Václav Peloušek (* 1988; narozen v Brně, žije a pracuje v Brně) je mediální umělec, hudebník, vynálezce, vývojář a tvůrce elektronických hudebních nástrojů – bastlíř v tom nejlepším slova smyslu. Společně s Ondřejem Mertou kdysi založili projekt Standuino, jež se později transformoval do Bastl instruments, s nímž nyní vlastnoručně vyrábí a dodávají syntezátory do celého světa. Václav vystudoval obor Art & Science na vídeňské umprumce. Prostřednictvím svých uměleckých instalací zkoumá často jen těžko postřehnutelné biologické, mechanické, chemické či optické děje reálného světa skrze aplikování technologických postupů. Zamýšlí se nad svébytností elektronických nástrojů i nad tím, jak technologie ovlivňuje naše vnímání okolního světa.

Výstava je realizována v přátelské spolupráci Gampy a Offcity z. s. za finační podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.