V 15 / Gerhard Feldbacher (AT): Flying Teahouse

Dvě pardubická zastavení mobilního čajového domku rakouského architekta Gerharda Feldbachera.
Architektonická intervence
v rámci festivalu prázdno x naplnění.
27.–28. srpna 2019 | střelnice pod Vinicí
29. srpna 2019 | 16:00–20:00 | Prokopka (vstup z východní strany, od ulice K Polabinám)

Dvě pardubická zastavení mobilního čajového domku rakouského architekta Gerharda Feldbachera. Dvě divoká místa se specifickým geniem loci, kterým tato drobná architektura dočasně poskytuje jiný kontext a současné nabízí místo pro spočinutí, stává se agorou – prostorem pro setkání a diskusi. Zdánlivě prázdná místa a jejich naplnění.

27.–28. srpna 2019 | v blízkosti bývalé vojenské plovárny a střelnice pod Vinicí

  • Zastavte se kdykoli během dne spočinout, podiskutovat, pohovořit s autorem, setkejte se zde v poklidném duchu se svými přáteli.

29. srpna 2019 | 16:00–20:00 | Prokopka (vstup z východní strany, od ulice K Polabinám)

  • Druhé zastavení čajového domku za zdí bývalé Prokopky. Připomenutí historie místa a pití čaje z místních bylin, které zde během jara nasbírala výtvarná umělkyně Marta Fišerová Cwiklinski, jejíž instalace (Zahrada za zdí) je součástí výstavy prázdno v městské galerii GAMPA (do 29. 9. 2019).
  • Děkujeme ČSOB bance a pojišťovně, že nám umožnila krátkodobé otevření areálu a realizaci tohoto hapeningu.

 

Gerhard Feldbacher (AT) je mladý rakouský architekt, který se teoreticky i prakticky zabývá především tématy mobilních struktur a architektury. Jeho čajový domek (Flying Teahouse) je postaven tradičním japonským způsobem: má posuvné papírové stěny (shoji), je vybaven matracemi tatami i zanořeným ohništěm (irori) se speciálním závěsem (jizai-kagi) pro konvici (tetsubin) na přípravu čaje. Ač se jedná o tradiční čajový domek, není zamýšlen pouze jako místo pro čajové rituály, ale především jako společenský prostor – místo pro setkávání, otevřené diskuse, čtení, prostor pro komorní koncerty, meditaci.

“Lidé se mě často ptají, co mě vedlo k tomu, abych postavil japonský domek na kolech. Upřímně: neznám nikoho, kdo by to dříve udělal. Když jsem před pěti lety na projektu začal pracovat, byl jsem fascinován především archaickým charakterem architektury: mít otevřený oheň uprostřed místnosti s papírovými stěnami a matracemi ze slámy, to je koncept na hony vzdálený modernímu způsobu života. Když jsem domek dokončil, ukázalo se, že jeho aura je ještě někde dál: má přitažlivou silu a pomáhá mou osobní fascinaci přenášet i na ostatní.”  

Realizuje OFFCITY ve spolupráci s městskou galerií GAMPA za finanční podpory MKČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.