V 2 / Offcity instalace: Etched reality

Offcity součástí mezinárodní výstavy The City and Me
1. 7. - 30. 8. 2015
Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice, CZ
16. 9. - 30. 10. 2015
bb15, Baumbach Strasse 15, Linz, AT
20. 11. - 10. 1. 2016, Spazio Aperto from Palazzo Ducale, Genova, IT

English below

Výstava City and Me je putovním projektem, který z Pardubic poputuje dále na dva měsíce do rakouského Lince (16. 9. - 30. 10. 2015) a koncem roku do italského Janova (20. 11. - 10. 1. 2015). Více informací o výstavním projektu zde a zde.

Offcity pro tuto výstavu vytvořilo zvukovou instalaci nazvanou Etched reality.

Projekty a realizace týmu Offcity složeného z výtvarníků, architektů i teoretiků se ve většině případů pohybují na pomezí kulturní produkce, aktivismu, práce s komunitou a volného umění. Vždy jsou spjaté s konkrétním místem, jeho geniem loci, obyvateli, jeho pamětí. Instalace pro výstavu “Město a já” se tedy během své cesty třemi evropskými městy bude zcela logicky proměňovat. Jde o zvukový objekt, jehož technologickou podstatou je zpětné přehrávání zvukových záznamů pořízených binaurálními mikrofony v konkrétním místě a pro konkrétní situaci. Binaurální nahrávání zvuku umožňuje vnímat slyšený zvuk jako prostorově umístěný. Pokud je posluchač ve stejném místě, ve kterém byla učiněna nahrávka, není téměř s to vnímat rozdíly mezi přítomností a minulostí. Slyšené se virtuálně zhmotňuje v jeho mysli… Tato práce s binaurálním zvukem je známá a mezi umělci již využívaná, diskutovaná instalace však pracuje s nahrávkou pro 2 - 4 diváky, kteří v prostorově zvukové iluzi reagují na sebe, jako na možné zdroje zvuku i jako partnery, kteří společně zakoušejí nečekaný zvukový příběh. Esencí tohoto projektu je pak snaha zprostředkovat vztah k místu, emoci, vzpomínku, zážitek či dokonce touhu, nikoli však prostřednictvím vizuálního, nýbrž slyšeného sdělení. Tato jemně manipulovaná realita zesiluje imaginaci a schopnosti „odepnout“ návštěvníka ze stereotypního vnímání prostoru galerie.


In English

Sound installation for the international exhibition The City and Me curated by Lucas Cuturi, CreArt project.

Offcity is a team of visual artists, architects, and art theorists of Pardubice. Their projects and installations usually range between culture and art production, activism, community work and visual arts. They tend to work with particular space, its genius loci, its people, and its memory. Consequently, the installation for the exhibition “The City and me” will logically transform while visiting three European cities – Pardubice, Linz, Genoa. Its technological essence is the playback of binaural audio recordings in a particular place made in a specific situation. Binaural recording enables us to perceive sound spatially. If a listener stands on the same spot where the recording was made s/he does not feel or hear any difference between the present and the past. The sound virtually materializes in the mind ... Binaural recording has already been known and widely used within artistic work, however this exhibit is slightly different. It works with a record for 2–4 listeners who appear in a sound illusion where everyone is a source of sound or partner in communication. Listeners become participants who experience an unexpected sound story together. The principle effort is to mediate the feeling of place, someone’s emotion, memory, experience or even desire. However, all of this is not mediated visually, but through a heard and spoken message. Such a gently manipulated reality can intensify visitors’ imagination and their ability to “untie” themselves from stereotypical perception of the gallery space.