V 7 / Pravidla parc. č. 159/1

Offcity pro festival Kukačka.
sobota 28. října 2017, Masarykovo náměstí, Ostrava

Drobná Offcity intervence pro Kukačku, festival uměleckých intervencí do veřejného prostoru města Ostravy, jehož letošním tématem jsou Pravidla hry.

Projekt reaguje na téma restrikcí, které omezují náš svobodný pohyb a přirozené chování ve veřejném prostoru. Informační značka s podrobně vylíčenými pravidly užívání parkoviště včetně detailního výčtu zákazů vstupuje do dialogu s druhou, která činí tato pravidla relativními. Město je náš obývák. Jak svobodně ho však můžeme užívat a obývat? Jak veřejný je veřejný prostor Ostravy? Již více než 30 let starý koncept sdíleného prostoru nizozemského dopravního specialisty Hanse Mondermana poukazuje na to, že odstranění formálních dopravních pravidel a vhodné uspořádání veřejného prostoru vede k pozitivním změnám v chování všech účastníků provozu a k většímu vzájemnému respektu.