AiR online / Claudio Beorchia (IT)

Představujeme umělce zapojené do projektu Offcity online residency.

Claudio Beorchia (IT)

  • „Svět se náhle změnil: naše návyky a činnosti se během několika týdnů změnily. Naše pohyby jsou omezené, hierarchie městských a domácích prostor se změnila. Místa, která byla důležitá, již nejsou, jiné prostory se náhle staly nezbytnými. V měnícím se světě musí být také obnoven jazyk. Začal jsem tedy vytvářet glosář, ve kterém se pomocí ironických neologismů snažím tyto změny sdělovat. “

Claudio Beorchia (* 1979) žije a pracuje nedaleko italských Benátek. Absolvoval studia výtvarných umění a designu v Benátkách a Miláně. Pravidelně vystavuje v Itálii i v zahraničí a účastnil se řady zahraničních rezidenčních pobytů.


 

PROJEKT:

Netřeba dodávat, že to bylo zvláštní období. Má tvůrčí rezidence by se ironicky dala definovat jako "křížová". V týdnech, kdy jsem pracoval na projektu, jsem nebyl doma, byl jsem zapojen do jiného rezidenčního programu v Nizozemsku. Nizozemský rezidenční program mi oficiálně dávno skončil, ale uzavírka hranic mi nedovolila návrat do Itálie. Domů jsem se vrátil až koncem května, kdy byl projekt Officity rezidencí v plném proudu. V nejtěžších a nejtemnějších okamžicích koronavirové krize jsem stejně jako mnoho lidí intenzivně sledoval média. Cítil jsem pragmatickou potřebu být informován o nizozemské situaci, kde jsem pobýval; nemohl jsem ale ani nevědět, co se děje doma v Itálii, první evropské zemi, která byla zasažena virem. Pravidelně jsem také sledoval situaci v Německu, kde jsem měl v průběhu května a června pracovat na jednom z dalších projektů. V menším detailu jsem pak sledoval mezinárodní situaci. Žil jsem v iluzi toho, že budu s to vývoji pandemie o něco lépe porozumět. V té vší konzumaci článků, komentářů, zpráv, chatování atd. jsem pocítil jazykový limit. Bylo to, jako by média neměla nástroje, které by řekly, co se děje. Tento limit mě nutil přemýšlet nad jazykem a potřebou najít nová a správná slova k popisu něčeho tak neviditelného a rušivého.

Lexicov