W 1 / Místo zvuků místa

Offcity workshop s Milošem Vojtěchovským
úterý 20. dubna 2010 od 19.00
Pardubice

Projekt OFFCITY reaguje různými způsoby na město, jeho veřejný prostor; odhaluje jeho na první pohled neznatelné vrstvy a hladiny, a to prostřednictvím uměleckých akcí, přednášek a nově i prostřednictvím workshopů určených pro širokou veřejnost. První z workshopů povede Miloš Vojtěchovský, který se dlouhodobě zabývá prakticky i teoreticky zvukem v uměleckém a společenském kontextu a je jeden z iniciátorů a realizátorů projektu Nejmilejší zvuky Prahy. Jeho víkendový workshop konaný 1. a 2. května 2010 bude uveden touto přednáškou.

Úvod do tématu subjektivní slyšitelnosti. Jakou hraje roli sluch a zvuk ve všedním životě dneška? Na několika konkrétních ukázkách projektů, zabývajících se veřejným prostorem, psychoakustikou, zvukovým uměním a urbanismem se zamyslíme nad tím, jak může současné umění ovlivnit přemýšlení o zvukové krajině, kterou obýváme a o prostředí obecně. Aktivní poslech, psychogeografie, lokativní média, resonance, soundscape, mediální aktivismus, klidové zóny, hlukové znečištění a sonická ekologie je jen několik klíčových slov, které se v tomto kontextu objevují.

* * * * *

Zvuky města … žijí tu s námi … my s nimi … tvoří město, jeho prostor, tvoří jedinečné zážitky …

Workshop vedený Milošem Vojtěchovským, jedním z iniciátorů projektu Nejmilejší zvuky Prahy, který se v Pardubicích uskutečnil o víkendu 1. až 2. května 2010, nám ukázal, jak zvuky města vnímat jinak, intenzivněji, jak je zaznamenávat, zpracovávat, doplňovat …
Silný zážitek!