W 15 / CreArt Encounter: Understanding

Jednodenní think tank realizovaný v rámci mezinárodní sítě CreArt.
čtvrtek 12. ledna 2017
Východočeské muzeum & Divadlo 29, Pardubice

One day think tank realized within the international network CreArt.
Thursday 12th January 2017
East Bohemian Museum & Divadlo 29, Pardubice

ENG below

Rozumět si neznamená znát jen společný jazyk. Rozumět a porozumět jsou dvě rozdílné věci. Komunikovat je více než hovořit.

Ústředním tématem mezinárodního think tanku je porozumění jakožto klíčový nástroj sociálního rozvoje soudobé společnosti, v procesu, kde kultura a umění mohou hrát velmi důležitou a nenahraditelnou roli.

Akci realizuje statutární město Pardubice v rámci mezinárodního projektu CreArt – síť pro uměleckou tvorbu. Programovou koncepci a produkci zajišťuje Offcity z. s.

PROGRAM

Workshopy (10:00 — 16:00, nutná registrace)

Východočeské museum, Pardubice

 • KULTURNÍ ADVOKACIE JAKO HRA / Jak prosazovat a komunikovat kulturní projekty? / lektorka: Šárka Havlíčková (CZ)
 • JAK NA KONFLIKTY? MLUVTE VĚDOMĚ! / Koučování & nenásilná komunikace / lektorka: Hana Vosmíková (CZ)
 • MODUS OPERANDI AND / Různé způsoby participace / lektorka: Fernanda Eugénio (BRA)

Přednášky (18:00 — 21:00)

Divadlo 29, Pardubice

 • Fernanda Eugenio (BRA) / AND Lab
 • Oto Hudec (SK) / Make Art with Purpose
 • Daniela Krajčová (SK) / Project Karavan
 • Michal Koleček (CZ) / Univerzita Předlice
 • Anya Medvedeva (UA) / Role umění ve vojenském konfliktu
 • Małgorzata Mirga-Tas (PL) / Romani Art project
 • Jakub Čermák & Bára Šupová (CZ) / Případ pro sociálku (mikro festival sociálního umění)
 • Jan Zálešák (CZ) / Proč jsou všichni tak hodní? (Anebo nejsou?)
 • Kamila Ženatá (CZ) / Horizont událostí

Umělecký program

 • BLACK MORE WHITE / Site specific instalace / výstava / Galerie města Pardubic, Pardubice / vernisáž: 11. ledna 2017 v 18:00, výstava potrvá do 26. února 2017 / umělci: Martin Dašek, Petra Jackmannová, Jan Zdvořák (CZ) / kurátorka: Kristýna Jirátová (CZ)
 • THE STRANGER GETS A GIFT: INTERRUPTOR (nutná rezervace) / Dialog beze slov / vizuální instalace / Divadlo 29, Pardubice / 12., 13., 14. ledna 2017 / umělkyně: Cristina Maldonado (MEX)

ENG

Speaking a common language does not necessarily mean understanding. Communicating is more than speaking.

The encounter brings to the table the issue of understanding. Understanding is a key instrument of contemporary society´s social development with the art playing a very important and irreplaceable role.

The event is organized by the Pardubice City Council within the European network CreArt in cooperation with the Offcity Collective.

PROGRAMME

Workshops (10am — 4pm, registration needed)

Východočeské muzeum (East Bohemian Museum), Pardubice

 • ARTS ADVOCACY AS A GAME / How to promote and communicate cultural projects / lecturer: Šárka Havlíčková (CZ)
 • HOW TO DEAL WITH CONFLICTS? SPEAK OUT CONSCIOUSLY! / Coaching & nonviolent communication / lecturer: Hana Vosmíková (CZ)
 • MODUS OPERANDI AND / Different modalities of participation / lecturer: Fernanda Eugénio (BRA)

Lectures (6pm — 9pm)

Divadlo 29 (Theatre 29), Pardubice

 • Fernanda Eugenio (BRA) / AND Lab
 • Oto Hudec (SK) / Make Art with Purpose
 • Daniela Krajčová (SK) / Caravan Project
 • Michal Koleček (CZ) / University of Předlice
 • Anya Medvedeva (UA) / The role of culture in a military conflict
 • Małgorzata Mirga-Tas (PL) / Romani Art project
 • Jakub Čermák & Bára Šupová (CZ) / Případ pro sociálku (micro festival of social arts)
 • Jan Zálešák (CZ) / Why is everyone so nice? (Or are they not?)
 • Kamila Ženatá (CZ) / Event Horizon

Artistic programme

 • BLACK MORE WHITE / Site specific installation / exhibition / Galerie města Pardubic (City Gallery Pardubice), Pardubice / opening: 11th January 2017 at 6pm, the exhibition will last until 26th February 2017 / artists: Martin Dašek, Petra Jackmannová, Jan Zdvořák (CZ) / curator: Kristýna Jirátová (CZ)
 • THE STRANGER GETS A GIFT: INTERRUPTOR (reservation needed) / A dialogue without words / visual installation / Divadlo 29 (Theatre 29), Pardubice / 12th, 13th, 14th January 2017 / artist: Cristina Maldonado (MEX)