W 2 / Prostor světla

Offcity workshop rostor světla: veřejný prostor jako světelné prostředí
čtvrtek 3. června a pondělí 7. června 2010 od 18.00–22.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Seminář o světle ve veřejném prostoru, jeho funkční a estetické úloze, přesazích k umělecké instalaci a site specific aktivitám.

Světlo provází člověka od nepaměti jako nezastupitelný prvek interakce se světem. Vedle jeho základní praktické funkce se brzy stalo estetizujícím nástrojem ve specifických oblastech lidské kultury, zásadně pak v urbanizované městské krajině. Světlo formuje prostor a objekty v něm, artikuluje dimenze a charakter – atmosféru viditelného, přisuzuje jim sémantickou rovinu (funkční, estetickou, uměleckou) a je tak specifikým výrazovým prostředkem. Podívejte se na město v jiném světle.

Seminář povedou lektoři Institutu světelného designu
Pavla Beranová a Jakub Hybler.

* * * * *

Obsah semináře:

1) Funkční užití světla ve veřejném prostoru

 • účelové osvětlení (veřejné osvětlení, architektura, normativní východiska, vnímání světla a prostoru)
 • estetické osvětlení (exteriérová architektura, veřejné budovy – interiér X exteriér)
 • specifika interiérového X exteriérového osvětlení
 • světelný smog a podmínky prostředí (doprava, pohyb osob), ekologie (vztah k životnímu prostředí, energetická náročnost)
 • světelná koncepce městské krajiny

2) Zběžná specifika jednotlivých typů světelných zdrojů

 • tepelné zdroje světla, vlastnosti + použití
 • výbojkové zdroje světla, vlastnosti + použití
 • ostatní zdroje světla, použití

3) Prezentace a analýza fotografií

 • modelové příklady

4) Estetické, dramatické osvětlení ve veřejném prostoru

 • architektura X instalace X sitespecific dramatické akce
 • řeč světla
 • dramatické umění ve veřejném prostoru, performance
 • genius loci a historie místa, atmosféra jako východiska pro nasvícení
 • světelná dramaturgie instalace, akcentace prostoru

5) Náhled veřejného prostoru v době stmívání

 • komentovaný názorný náhled stávajícího osvětlení veřejného prostoru, analýza na základě poznatků