W 22 / OFFCITY AiR: Trundle walk & tool-making workshop

Otevřená dílna a zážitková procházka s Nancy Dewhurst (UK).
neděle 10. září 2017 od 10.00 do 16.00
Automatické mlýny, Mezi mosty, Pardubice

TRUNDLE WALK / zážitková procházka Automatickými mlýny podle Nancy Dewhurst a Iana Mikysky

  • 10:00-14:00 / Automatické mlýny, Pardubice (procházka bude trvat cca 15 minut)

Zastavte se na dvorku Automatické Mlýny V Pardubicích kdykoli mezi 10. a 14. hodinou, procházka bude trvat přibližně 15 minut (záleží na vaší osobní rychlosti chůze).

Trundle walk je zážitková experimentální procházka, jíž vás místo mapy provází kolový délkometr a sada jednoduchých instrukcí. Procházka je určená pro dvě osoby, kde jedna má zavázané oči a tlačí kolečko, druhá je průvodcem. V mlýnech vás přivítá dvojice umělců - Nancy a Ian - kteří vás do použití nástroje a unikátního zážitkou uvedou a vypustí do objevování.

TOOL-MAKING workshop (staňte se strojem) / dílna s Nancy Dewhurst

  • 10:00-16:00 / Automatické mlýny, Pardubice

Pokud byste mohli, chtěli byste mít místo chodidel kolečka? A ruce 6 metrů dlouhé? Celkem 6 nohou? Přijďte do za námi do Automatických mlýnů a zapojte se do výmýšlení a vytváření uměleckého objektů Nancy Dewhurst. Společně budeme zvažovat limity našich těl a jak můžeme využít nástroje, abychom takové limity překonali (a stali se tak stroji!). Budeme pracovat s nalezeným i novým materiálem, vytvářet hravé nástroje a objekty, které nám napomohou se pohybovat a zažívat areál Automatických mlýnů zcela novými a zajímavými způsoby.

Více informací: Šárka Zahálková, sarka@offcity.cz, 732 436 722

Nancy Dewhurst (UK) je mladá britská umělkyně, studentka sochařství a environmentálního umění na Glasgow School of Art. Ve své práci se snaží reagovat na sociální, geografický a environmentální kontext místa. Vytváří hravé, pomíjivé a spontánní interakce s nalezenými objekty, které zaznamenává prostřednictvím fotografie nebo filmu.

TRUNDLE WALK / experimental and experiential walk by Nancy Dewhurst and Ian Mikyska

  • 10am-2pm / Automatic Mills, Pardubice (walk will take approximately 15 minutes)

Drop-in any time between 10am - 2pm, the walk will take approximately 15 minutes (depending on your personal walking speed)!

The 'Trundle walk' is an experimental and experiential walk, aided by a trundle wheel and list of basic instructions, instead of a map. The walk is taken in pairs, with one person blindfolded and pushing the trundle wheel, and the other guiding them. You will be greeted at the Automatic Mills by Nancy or Ian, who will give you the Trundle wheel and a set of instructions - and away you go on your walking adventure!

TOOL-MAKING workshop (become a machine) / with Nancy Dewhurst

  • 10am - 4pm / Automatic Mills, Pardubice

If you could, would you have wheels instead of feet? Arms 6 metres long? 6 legs? Come to the Mills for a brain-storming and tool-making workshop! Together we will consider the limitations of our bodies, and how we can use tools to overcome these limitations (and become machines!). We will use new and found materials to create playful tools and sculptures that help us move around and experience the Automatic Mills and Pardubice in new and exciting ways.

For more information please contact: Šárka Zahálková, sarka@offcity.cz, +420 732 436 722

Workshop je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice v rámci projektu OFFCITY AiR / Zpátky do mlýnů.