W 25 / Alan Affichard: Elpmas Series / zvuková dílna

zvuková dílna 
čtvrtek 16. září 2021, 14:00 / 16:00 / 18:00
GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice

V kontextu výstavy Oko / Ucho v pardubické galerii GAMPA Vás francouzský umělec Alan Affichard zve k hodinovému průzkumu zvukového prostředí prostřednictvím různých ručně vyráběných předmětů a nástrojů. GAMPA se takto promění ve zvukovou laboratoř, kde společně s Alanem budete moci pomocí mikrofonů manipulovat s předměty, číst jejich povrchy a kontury.

Každá z dílen (14:00, 16:00, 18:00) je určená pro max. 8 účastníků jakéhokoli věku, zváni jsou děti i dospělí.

Znalost anglického nebo francouzského jazyka výhodou, není však podmínkou, překlad bude zajištěn. Nutná předchozí registrace!

Alan Affichard se ve své tvůrčí praxi věnuje průzkumům možností a limitů ručně vyráběných nástrojů. Název Elpmas Series zastřešuje jeho dlouhodobý projekt, který se odehrává v kontextech rezidenčních pobytů. V rámci nich má možnost objevovat nová místa, věnovat se ohledávání zvuků různorodých prostředí i materiálů a hmot, které z něj vycházejí. V červnu 2021, během svého pardubického rezidenčního pobytu OFFCITY AiR, se Alanovi podařilo vyvinout novou řadu zvukových experimentů vycházejících z termoakustických jevů. Do výstavy Oko / Ucho Alan vstupuje svou dočasnou instalací, kterou aktivuje během živého vystoupení v rámci vernisáže a prostřednictvím této série zvukových dílen. Nenechte si ujít vernisáž ve středu 15. září 2021 od 18:00!

Více informací a přihlášení: Šárka Zahálková, sarka@offcity.cz, 732 436 722.


Performance a workshopy Alana Afficharda se konají ve spolupráci s projektem Electroconnexion Divadla 29, galerií GAMPA a Alliance Française de Pardubice. Za finanční podporu děkujeme statutárnímu městu Pardubice a Státnímu fondu kultury.