W 26 / Sbor Družstva Život: Workshop radikálního dýchání a kolektivního zpěvu

Dvoudenní workshop kolektivního zpěvu s revolučním nádechem
čtvrtek 21. října od 18.30 & neděle 24. října od 15.00
GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice

DPřijďte se společně s kolektivem Sbor Družstva Život pokusit hledat cesty, jak použít svůj hlas a dech jako nástroj k tvoření lepšího světa. Členy kolektivu Sbor Družstva Život jsou umělkyně Denisa Langrová, Ruta Putramentaite a umělec Jonáš Richter.

Denisa Langrová (*1996) momentálně studuje ve třetím ročníku na UMPRUM v ateliéru sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa. Její tvorba prochází jak vnitřními prostory, tak vnějšími. Stejně tak reflektuje osobní jako politické a naopak. Přesto, že je jsou její práce často srozumitelné a ironické, nechává současně prostor pro imaginaci a volně kombinuje reálné a fiktivní prvky. Inspiruje se pohádkami i mýty, písničkami, historií i internetovými články. Hlavními tématy její tvorby jsou ekofeminismus, mezidruhové vztahy, utopie a láska.

Ruta Putramentaite (*1989) pochází z Litvy, studovala fotografii na Middlesex university v Londýně. Momentálně studuje na pražské UMPRUM (ateliér sochářství Edith Jeřábkové a Dominika Langa). Ve své současné praxi se věnuje vytváření sochařských, zvukových nebo video instalací, mnohdy s performativním přesahem. Často používá sama sebe jako hlavního aktéra svých audiovizuální výstupů, kdy kombinuje reprodukci apropriovaných sdělení s vlastní agendou. Pohybuje se tak na hraně osobní a kolektivní výpovědi vztahující se k tématům envirometalní krize a ekologie mysli.

Jonáš Richter (*1983) je absolventem ateliéru sochařství na pražské UMPRUM. V součastnosti zde pokračuje v rámci doktorandského studia s projektem soustředícím se na afektivními účinky lidského hlasu. Jeho práce, se zabývají jazykem a limity komunikace ve vztahu k technologiím. Tvoří zvukové instalace, často pracuje také s médiem fotografie a pohyblivým obrazem. V poslední době se věnuje zkoumáním lidského hlasu v celé jeho škále utváření - od textu, fyzické performance, přes zvukové zpracování, až po představení hlasu v různém kontextu. Věnuje se také vlastní hudební tvorbě, v posledních 15 letech převážně se svým otcem v projektu Richter & syn.

čtvrtek 21.10. | 18:30 | První část: Společné čtení a tvorba písňových textů

Přijde s námi sdílet texty, ať už svoje nebo převzaté, které pro vás tvoří kořeny lepších světů. Radikální texty, které si čtete, když nemůžete spát, když vás budí ze spánku patriarchát. Texty které vás ujišťují, že všechno bude v pořádku. Texty, které pomlouvají kapitalismus. Texty, které manifestují váš smutek nebo naději. Texty, které vás donutily dělat věcí tak, jak je děláte. Texty, u kterých jste se cítili, že se ještě dá něco dělat. Každá/každý se podělí s ostatními o části svého vybraného textu, můžeme společně diskutovat a sestavovat z nich texty písní pro druhou část workshopu.

neděle 24.10. | 15:00 | Druhá část: Společný zpěv

Nejprve budeme pomocí rytmických cvičení pozorovat fyziologické i politické aspekty vlastního dechu a hlasu. Poté společným zpěvem necháme naše těla rezonovat na frekvencích mozaiky textů z předchozího workshopu.


Pro účast na workshopu není nutná předešlá zkušenost se zpěvem. Můžete se zúčastnit jen druhé části workshopu.

Více informací a přihlášení: Šárka Zahálková, sarka@offcity.cz, 732 436 722


Workshop se koná ve spolupráci s galerií GAMPA. Workshop radikálního dýchání a kolektivního zpěvu je součást tvůrčího rezidence, kterou umělecká trojice v rámci projektu OFFCITY AiR v tomto roce absolvuje. Za finanční podporu děkujeme statutárnímu městu Pardubice a Státnímu fondu kultury ČR.