W 30 / Breaking Barriers: Doku-pohled

Dílna zaměřená na nové možnosti a experimentální přístupy ve filmovém dokumentu.

pátek 9. září – neděle 11. září 2022
GAMPA – Galerie města Pardubic & veřejné prostory / Pardubice 

Pardubický spolek OFFCITY a brněnská platforma TUKE.TV spojily své síly. Výtvarné umění se setkává s audiovizí ve společném zájmu, kterým je kultivace veřejného prostoru, budování porozumění a bourání neviditelných bariér.

 
V rámci projektu, který byl podpořen americkým grantem Alumni Engagement Innovation Fund a nadací Bader Philantrophies Foundation, se uskuteční série workshopů, diskuzí a akcí ve veřejném prostoru, které umožní provázání a zapojení širokého spektra lidí: romských umělců, profesionálů v kinematografii, studentů aj.

  • Srdečně zveme začátečníky*ice, nadšence*kyně i poloprofesionál*ky pracující s médiem videa, filmu a pohyblivého obrazu k účasti na filmových workshopech. Vítáme romské i neromské autor*ky bez ohledu na věk, kteří*ré se nebojí experimentu, chtějí sdílet své zkušenosti a poznávat nové možnosti.
    Více informací a registrační formulář je k dispozici zde.

Více informací a registrační formulář je k dispozici zde.

 
Doku–pohled | 9.–11. září 2022

  • Dílna zaměřená na průzkum možností nefiktivního filmu. Budeme se věnovat různým dokumentárním přístupům v rámci audiovizuální praxe.

        LEKTOŘI:

  • Umělkyně a sociální pracovnice BARBORA BAŽANTOVÁ ve své tvorbě akcentuje důležitost vědomého prožívání hmotného světa. Jejími tématy jsou autonomie, sociální vyloučení a chudoba, nahlížená z nejrůznějších úhlů pohledu. Je studentkou ateliéru environmentu na brněnské FaVU a aktivní v umělecko-kurátorské platformě Fitnes3000. 
  • TEREZA REICHOVÁ je dokumentaristka, absolventka FAMU, katedry dokumentární tvorby a Literární akademie, obor Interaktivní média – Tvůrčí psaní. Soustředí se na společenská nebo aktivistická témata.
  • JANEK ROUS audiovizuální umělec, absolvent AVU ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody, člen redakce a hlavní editor internetové platformy pro současné umění Artyčok.tv, kde působí též jako tvůrce autorských dokumentů, v posledních letech zaměřených na sociální udržitelnost. Jeho zájem se soustředí na performativní podoby vyjádření a video, obě tvůrčí platformy s oblibou propojuje

FAQ

Jak to bude zhruba probíhat ?: Začneme v pátek večer – seznamováním, společnou diskusí, představením něčeho zajímavého, filmovou projekcí. Během soboty a neděle nás budou vždy čekat přibližně 3 až 4 hodiny společné práce – trocha povídání, ale hlavně experimentování, zkoušení nových možností v práci s videem. Zbytek času bude určen na vlastní tvorbu, seznamování se s ostatními a společnou reflexi.

Co za to?: Pro všechny vybrané je účast zdarma. Pokud nežijete v místě, kde se dílna koná, zajistíme vám také ubytování.