… přes most …

Je každodenní součástí mého pohybu sem a tam. Spoustu let jsme žili a opět žijeme vedle sebe. On je stařík zdraví železného. Je to most. Starý dobrý železný most z Bělobranského náměstí do ulice Mezi Mosty. Jeho rodný štítek udává tuto stručnou informaci: „Pražská mostárna filiálka První Česko-Moravské továrny na stroje v Praze, č. 2114, 1909“.

Regulace Chrudimky byla prováděna v letech 1909 – 1911. Jakub Winternitz si nechal vybudovat nový automatický mlýn v roce 1910. O rok později pardubická obec zřídila naproti mlýnu hydroelektrárnu s jezem a novým mostem. Ten nám byl kupodivu zachován i s přilehlou kamennou navigací a železným oplocením, které volá po citlivé rekonstrukci. Pouze na dvou místech byl učiněn necitlivý prostup vedením parovodu. Dovoluji si položit otázku (pro zvídavého studentíka?). V kterém roce byl železný most skutečně postaven a zprovozněn? 1909 či 1911?