AiR 2022 / Tereza Bonaventurová

Fotografka Tereza Bonaventurová byla říjnovou hostkou OFFCITY rezidenčního programu. Ve své tvorbě se autorka dlouhodobě zabývá zkoumáním veřejného prostoru, jeho vizuální stránkou a vlivem na kvalitu života. Její pardubická rezidence byla zaměřená na čtení veřejného prostoru.

"Díky rezidenci jsem měla možnost pochopit hlavní specifika, kvality a neduhy pardubického veřejného prostoru. Velmi mne překvapilo, že ve srovnání s jinými českými městy, v Pardubicích převažují pozitiva nad negativy. Pro další projekty jsem se proto rozhodla pracovat s třídou Jana Palacha, která obsahuje spíše negativní jevy a do budoucna si jistě zaslouží pozornost a péči, aby lépe navazovala na své okolí. Komentovaná procházka s následným workshopem se zaměří na individuální mapování vizuality, bezpečnosti a funkčnosti tohoto prostoru. Pomocí práce s obrazovým i textovým materiálem bude rozvíjet možnosti vnímání a prohlubovat vztah účastníků k danému místu. Díky rezidenci jsem sama měla možnost vyvíjet nové postupy práce s účastníky workshopů a vymýšlet nové možnosti prezentace umění ve veřejném prostoru, rezidence tak pro mě byla vysoce přínosná."

Tereza Bonaventurová vystudovala v Ateliéru Fotografie u Lukáše Jasanského na FUD UJEP. S pomocí fotografického média se nejčastěji věnuje vizuální problematice veřejného prostoru, architektury a urbanismu, často s lehkým humorem. Doposud se její práce kromě Česka objevily také ve Španělsku, Turecku, či Německu, vydala také několik autorských publikací a současně se podílí na provozu Galerie Fotografic v Praze.


Program rezidencí OFFCITY AiR 2022 je realizován za laskavé finanční podpory statutárního města Pardubice. Děkujeme!