AiR 2023 / Nežka Zamar (SI) & Orhan “aib” Kavrakoğlu (TR)

Rezidenční projekt "A Soundwalk", který pracuje s příběhy spjatými s konkrétními místy v Pardubicích.

17.–30. dubna 2023

A Soundwalk je projekt rozkročený mezi vizuálním uměním, literaturou, performance, zvukem a pouličním uměním. Posouvá hranice malby jako média a zaměřuje se na vizuální výzkum nezhmotněných obrazů. Je koncipován jako zvuková procházka a jeho esenciální složkou je síť vyprávění, zmapovaných po celém městě, přiřazujících sesbírané záznamy k jejich konkrétním místům. Vzniká tak interaktivní zvuková mapa, která přidává další vrstvu k panoramatu města a která funguje mimo vnímanou časovou osu. Sesbíraná vyprávění vytvářejí scenerii poskládanou z různých kulturních prostředí. Příběhy jsou site-specific povahy – vztahují se k určité lokalitě v dané geografické oblasti – kde si je pak lze poslechnout prostřednictvím naskenování QR kódu. Příběhy autoři pak shromažďují do brožury, kde je každý z nich doplněn dokumentární fotografií, souřadnicemi a QR kódem.

Projekt A Soundwalk umělecké dvojice Nežka Zamar & Orhan "aib" Kavrakoğlu je koncipován jako putovní. Pardubické "kapitole" předcházela práce v kontextu slovenských Košic. 

A SOUNDWALK, KAPITOLA II (PARDUBICE)

Během svého pardubického tvučího pobytu strávili Nežka s Orhanem většinu času v ulicích města. Objevovali různá zakoutí, navazovali kontakty, domlouvali si individuální schůzky s respondenty a zaznamenávali jejich příběhy. Všechna místa pak museli opět navštívit a zdokumentovat fotograficky i pro záznam přesných souřadnic. V současné době umělci pracují na úpravě sesbíraných zvukových a fotografických materiálů a vytvářejí to, co se stane konečnou zvukovou kulisou a publikací, kterou společně plánujeme představit pardubické veřejnosti závěrem roku 2023.

"Osobně bychom jako rezideční umělci a dočasní pardubičané chtěli upřímně poděkovat týmu OFFCITY za neskutečnou kombinaci vstřícnosti a profesionality, která nám umožnila projekt realizovat. Rádi bychom také poděkovali všem účastníkům, kteří nám svěřili své myšlenky a příběhy, a těšíme se na další spolupráce."


Rezidenční program OFFCITY AiR 2023 je realizován za finanční podpory Národního plánu obnovy a statutárního města Pardubice. Děkujeme!