AiR / Kvalitní veřejný prostor z pohledu veřejnosti, politiků a úředníků

Marek Sivák, architekt a člen plzeňského spolku Pěstuj prostor, byl jedním z účastníků OFFCITY AiR 2019, kdy v Pardubicích zkoumal, jak mohou jednoduché modulární prvky změnit funkci místa. Díky spolupráci s Katedrou sociální a kulturní antropologie Univerzity Pardubice na tuto tvůrčí rezidenci v roce 2020 navázala studentská výzkumná fáze realizovaná pod vedením dr. Hanky Synkové. Děkujeme!

Ačkoliv se veřejný prostor pardubických sídlišť zkvalitňuje, není vždy k dispozici komplexní přehled o tom, jak vnímají veřejný prostor svého bydliště místní obyvatelé a jaké změny by upřednostnili. Studenti a studentky pod vedením své pedagožky Hanky Synkové proto navázali na aktivity Marka Siváka z roku 2019 a zaměřili se na výzkum dvou pardubických sídlišť – Polabin a Dubiny. Po společné domluvě bylo cílem jejich výzkumu sesbírat data, která v následných procesech zkvalitňování poslouží samosprávě, magistrátu i nám, či dalším kulturním aktérům ve veřejném prostoru města.

Studie proměn veřejného prostoru v Polabinách a na Dubině jsou k dispozici zde: Polabiny, Dubina.

Na toto mapování navázala další fáze, a to širší průzkum toho, jak si kvalitní veřejná prostranství představuje širší veřejnost a zástupci veřejné správy. V tomto případě studenti zpracovávali nejprve rozhovory ze své obce a po skončení karantény také z Pardubic. Povedlo se shromáždit výzkumný vzorek sahající od malých obcí po krajská města. 

I tuto rozsáhlou zprávu nabízíme k přečtení a upřímně děkujeme Marku Sivákovi, Hance Synkové a jejím studentům za jejich skvělou práci, která vznikla i přes obtíže způsobené pandemickou situací a uzavírkami.

 


 

Projekt byl realizován v cenné spolupráci s Univerzitou Pardubice a spolkem Pěstuj prostor, v rámci projektu OFFCITY AiR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Statutárního města Pardubice. Finanční podpora Státního fondu kultury pomohla kofinancovat průzkumnou fázi sídlišť Polabiny a Dubina, dotace Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice pokryly honorářové a materiálovo-technické náklady na projekt v roce 2019.