VÝSLEDKY: OFFCITY online residency / make off-city on again

VÝSLEDKY: OFFCITY online residency / make off-city on again

Na základě mezinárodní otevřené výzvy pro umělce, kurátory, filosofy a experimentátory se nám sešlo celkem 47 přihlášek z celého světa. Výběr nebyl jednoduchý, ale nakonec jsme se rozhodli pro 8 zahraničních projektů a 2 české. Děkujeme všem za čas, který přípravě přihlášek věnovali!

OPEN CALL: OFFCITY online residency / make off-city on again

OPEN CALL: OFFCITY online residency / make off-city on again

Mezinárodní otevřená výzva pro umělce, kurátory, filosofy a experimentátory, jejíž prostřednictvím chceme alespoň částečně podpořit nezávislé tvůrce a myslitele v době světové pandemie a současně sesbírat a dále sdílet plénům názorů a reakcí na aktuální stav "vypnutých měst" – zn. make off-city on again.

Akce Offcity