Drobný detail?

Když procházím či projíždím městem, mnohdy narážím na zvláštnosti a podivnosti snad i pěknosti. Jsou to takové střípky, které dotváří mozaiku města. Jsou mnohdy nenápadné a vlastní v sobě esenci, kterou těžko dokážu popsat, ale ony detaily v sobě mají zvláštní kouzlo, duši.

Nemusí jít někdy o detail architektury, ale někdy v sobě má ten kouzelný nádech celé místo, prostor, dům, a třeba i člověk.

Myslím si, že mnohá taková místa, domy a detaily s esencí mají větší vypovídací charakter a náboj. Odkrývají světy pod povrchem běžného vnímání města/místa a dávají tušit jeho mnohovrstevnatost. Je to něco obdobného co FRV zaznamenal v Jaworině (viz. nějaký ten článek před). Dnes vložím jen dvě věcičky, možná ne tak úplně esenciální … posuďte sami. No a třeba i přispějte!