DVOJDOMKY PART 1

Dvojdomky jsou zvláštním architektonickým tématem. Vznikají zpravidla současně podle jednotného architektoknického návrhu a bývají prakticky totožné jen zrcadlově obrácené.

Jejich další osudy však někdy bývají zcela odlišné – mají rozdílné majitele. Toto rozdvojení nezřídka nabývá zcela absurdních, komických, či tragických podob.

To je případ i původně totožných domu čp. 294 a čp. 295 v Bulharské ulici v Pardubicích, postavených podle projektu arch. Boži Dvořáka (ml. Kamenná vila, předsíň kostela sv : bartoloměje atd.).

Majitel jednoho z domů zřejmě někdy v 80. letech podlehl touze po „modernizaci“, asi ve snaze přiblížit se konfortnímu vzhledu paneláků a pustil se do razantní úpravy průčelí. Sdružená okna se záclonovými oblouky nahradil asymetrickými auzláky, půlkruhový portál zprvoúhlil, zbořil bohatý obloučkový štít a fasádu přetáhl našedlým břízolitem.

Tehdy mu to možná přišlo úžasné, ale dnes, zvlášť po citlivé obnově druhého domu v původní podobě, je očividné, že to pěkně zprasil.

PS: založil jsem rubriku dvojdomky, hledejte je také a přispívejte, je jich spousta a jsou často opravdu neuvěřitelné