F 19 / Tvárnost paměti

Festival umění pro veřejný prostor
Instalace – situace – místa 
13. srpna – 11. října 2020 
Červeňák – Chrudimka – Labe – Brána borců – OC Grand – Hvězdárna barona A. Krause

Paměť individuální, kolektivní i ta, co je spjata s konkrétními místy a situacemi, je spoluutvářena vyprávěními, předávanými ústně i písemně: prostřednictvím povídaček, na základě osobních zážitků, nebo toho, co jsme kdesi jen letmo pochytili, vědomě načetli v krásné i odborné literatuře, tisku, či zkonzumovali v jiných médiích. Zdánlivě objektivní uchopení minulosti více či méně ovlivňuje pozice vypravěče, jeho subjektivní výklad, ale též společenský a politický systém, kontext doby apod. Jinými slovy: dějiny nepíší velké osobnosti a události, nýbrž jsme to my lidé, kdo příběhy našich předků a jejich činů artikulují a dávají jim konkrétní váhu.

Čas od času je zcela na místě narativ změnit – upozornit na to, že žádnou dějinnou událost či osobní prožitek nedeterminuje pouze jeden příběh. Jen drobný záchvěv a posun vypravěče pak může způsobit nečekané prozření a vibrace, týkající se v aktuálním mezinárodním kontextu např. témat kolonizace nebo nerovností v postavení žen či národnostních a jiných menšin.

Prostřednictvím uměleckého festivalu pro veřejný prostor Pardubic, který bude zahájen 13. srpna a potrvá až do 11. října 2020, se snažíme uměleckou řečí upozornit na několik lokalit, jejichž příběhy stojí do jisté míry stranou obecného zájmu. Genius loci těchto míst oslovilo nás i vybrané vizuální umělce a umělkyně, kteří svými projekty zprostředkovávají či naznačují širší kontext, pozapomenuté souvislosti, případně též možné budoucnosti zvolených lokalit.

Sérii dočasných instalací ve veřejném prostoru v průběhu léta a začínajícího podzimu doplňují živé umělecké akce, procházky a happeningy, jejichž podstatou je jak rozšířené zprostředkování již existujících děl, tak aktivizace dalších lokací a témat paměti města a architektury.

VERNISÁŽ:

13. srpna 2020 › 16:00 › GAMPA › Vernisážová cykloprojížďka po dočasných instalací ve veřejném prostoru Pardubic. Kola s sebou!

  • 16:00GAMPA › start vernisážové cykloprojížďky
  • 18:30OC GRAND › vernisáž dočasné performativní instalace Cristiny Maldonado a kol.: Insider
  • 19:30Art Space NOV › Wabi Experience › koncert
  • 21:00Klub 29 › DJ Bingi › afterparty

Více informací o festivalu zde.


Pořádá: GAMPA – Galerie města Pardubic ve spolupráci s Offcity z.s. a dalšími partnery (Terra Madoda z.s., Hvězdárna barona A. Krause – DDM Alfa, MENU z.s., Kruh z.s., OC GRAND, Terén – Centrum experimentálního divadla, p. o.)

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR, statutární město Pardubice