Historici tepou změny na zámku

Těžkou kritiku svých plánů ze všech stran se kraj snaží prezentovat jako vstřícnou idylku. Názor odborníků, stanovisko pardubické radnice i petici proti komercionalizaci zámku ignoruje.

PARDUBICE Kon­troverzní plány kraje na sloučení pardubického muzea s galerií, spojené s rozsáhlými úpravami zámku, nadzvedávají ze židlí odbornou i laickou veřejnost. Kraj se nyní snaží rozpory bagatelizovat a některá kontroverzní jednání prezentuje jako bezproblémová. Například minulý týden po zasedání Muzejního spolku, na kterém šéfka krajského odboru kultury Milada Valečková přednesla pardubickým muzejníkům plány kraje. Přestože členové spolku přednesené návrhy rozcupovali a některým se doslova vysmáli, následně vydaná tisková zpráva popisovala jednání jako dokonalou idylku. „Je to naprosto zavádějící text, který nic neříká o obsahu jednání a našich reakcích. Vůbec tam nezaznělo, že muzejní spolek má vážné obavy z totální komercionalizace zámku,“ řekl předseda muzejního spolku Vlastimil Doubrava.

Některým nápadům kraje se historici smáli

„Členové spolku se seznámili se třemi investičními záměry kraje.“ Těmito slovy například popisuje krajská zpráva vyostřenou debatu mezi historiky a úřednicí Valečkovou. Doubravovi třeba vadilo, že Valečková nebyla schopna odpovědět na otázku, zda má kraj k dispozici studii, která by říkala, jak se na zámku uživí plánovaná kavárna pro stovku lidí. Další člen muzejního spolku, děkan filozofické fakulty Univerzity Par­dubice Petr Vorel, kritizoval záměr kraje u zámku vybudovat točnu pro autobusy, které by turisty vozily do muzea lipovou alejí v parku za zámkem.

Lidé okolo muzea mají strach z komercionalizace areálu

Podle Valečkové jsou ale plány kraje v pořádku. „Tou alejí jezdí denně stovky aut a nikomu nevadí. Proč nám teď má vadit pár autobusů s důchodci, které je přivezou až před zámek?“ řekla Valečková o návrhu, kterému se někteří členové spolku nahlas smáli. Vorlovi také vadilo, že zpráva kraje uvádí, že zástupci muzea a galerie mají možnost uplatnit své připomínky. „Ano, máme možnost říct připomínky, ale tím to končí, nikdo je nebere v potaz,“ řekl Vorel. Jak naložila Valečková s kritikou, kterou od historiků schytala? „Připomínky muzejního spolku jsem tlumočila své gesční radní. Ale konečné rozhodnutí je vždy na politicích, tedy krajské samosprávě,“ řekla. Dodala, že jednání podle ní ani jinak dopadnout nemohlo. „Bohužel jsem po celou dobu jednání necítila ze strany členů spolku přílišnou vstřícnost a snahu o pochopení,“ uvedla Valečková. Pardubický muzejní spolek, který v roce 1880 muzeum založil, se tak otevřeně postavil k početné skupině odpůrců krajských plánů s muzeem a galerií. Proti sloučení jsou nejen obě instituce, ale i pardubická radnice. Petici proti sloučení podepsal například režisér Juraj Herz.

Zdroj: MF Dnes 27.6.2011 (Martin Ťopek)