Jackson Pollock v Pardubicích

Musel to být on. Je sice už 64 let po smrti, ale kdo jiný by sebou tahal po městě tolik barev a tak skvěle ovládal techniku gestické malby. Navrhuji příslušnou část sloupu trolejového vedení vyříznout a okamžitě přemístit do Východočeské galerie.