Krásy parků

Parky v Pardubicích a plány jejich revitalizací.

Tyršovy sady: Revitalizace má parku vrátit jeho původní funkci, tedy vytvořit z komplexu pod pardubickým zámkem opět místo zajímavé pro širokou veřejnost. Návrh revitalizace počítá s tím, že podzámecký park bude sloužit všem generacím, bude přátelský, bezbariérový a bezpečný. Po revitalizaci má být místem pro odpočinek, relaxační aktivity a hry, různé kulturní aktivity či zajímavá setkání.

Park Na Špici: Projekt Revitalizace Parku Na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem. Mezi hlavní cíle patří napojit park na centrum města nově vybudovanou lávkou přes Chrudimku, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí. Pokud toto čtete tak vám srdečně gratulujeme k dočtení článku :D