Lávka

Lávka v parku Pod Vinicí jen do konce října 2015.

V polovině června letošního roku se v parku Pod Vinicí pod pardubickou nemocnicí objevila lávka, která vznikla jako součást festivalu Střelnice organizovaného Divadlem 29 ve spolupráci se spolkem Offcity a několika dalšími partnery. Instalace lávky měla sloužit především pro návštěvníky festivalu, kterým zkracovala cestu přes řeku.

Lávka byla navržena architektonicko-grafickou kanceláří Mixage pro spolek Offcity, který financoval materiál a lávku svépomocí realizoval. Lávka dostala dodatečné povolení od povodí Labe a bude koncem měsíce října 2015 odinstalována.

Návrh byl přizpůsoben materiálovým, finančním a technickým možnostem spolku. Lávka využívá pilířů a konstrukcí původního jezu, na které je pouze „položena“, rozpon pilířů je 5m. Konstrukce je dřevěná příhradová z prken 145/24 mm a spoje jsou pomocí vrutů. Zábradlí je spíše optické pomocí lan, aby nelákalo k nadměrnému užívání. Její šíře umožňuje přejití pouze jedné osobě, ale dimenzována je pro větší zatížení. Zatížení bylo ověřenou praktickou zkouškou – vlezli jsme na ni.

Po čtyřech měsících provozu je lávka v naprostém pořádku a stále funkční. Máte tudíž poslední příležitost využít lávky při podzimní procházce.